Interpretace laboratorních markerů v klinické praxi

KURZ č. 41 (4650141)

Termín: 25. 2. 2022, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Intepretace laboratorních markerů patří k základním dovednostem při diagnostice onemocnění, hodnocení progrese klinických problémů i při monitorování účinnosti a rizik řady farmakoterapeutických postupů. K pokročilým znalostem patří i schopnost odhadu dynamiky a vzájemné souvztažnosti laboratorních a klinických výsledků. Kurz přiblíží posluchačům pokročilé intepretace většiny běžně dostupných základních laboratorních vyšetření, úskalí při jejich intepretaci a možnost využití dostupných laboratorních a klinických markerů v rozvahách nad účinností a bezpečností léčiv a lékových postupů. Umožní posluchačům procvičit si všechny poznatky pod vedením zkušených přednášejících i na modelových klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 11.30 Interpretace laboratorních výsledků ve vztahu k vybraným nežádoucím účinkům léčiv
prof. PharmDr. Martin Beránek, PhD.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Katedra biochemických věd;
Lékařská fakulta v Hradci Králové - Ústav lékařské biochemie; Ústav klinické biochemie a diagnostiky; Ústav preventivního lékařství

 
11.30 - 11.45 Přestávka
 
11.45 - 12.30 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
prof. PharmDr. Martin Beránek, PhD.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Katedra biochemických věd;
Lékařská fakulta v Hradci Králové - Ústav lékařské biochemie; Ústav klinické biochemie a diagnostiky; Ústav preventivního lékařství

 
12.30 - 13.00 Přestávka
 
13.00 - 14.30 Interpretace základních laboratorních markerů včetně hematologických vyšetření, souvztažnost a dynamika laboratorních změn
prim. MUDr. Tomáš Šálek, PhD.
Oddělení klinické biochemie a farmakologie, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zlín; Lékařská fakulta v Hradci Králové UK;
Lékařská fakulta University Ostrava

 
14.30 - 14.45 Přestávka
 
14.45 - 15.30 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
prim. MUDr. Tomáš Šálek, PhD.
Oddělení klinické biochemie a farmakologie, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. Zlín; Lékařská fakulta v Hradci Králové UK;
Lékařská fakulta University Ostrava

 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS