Sympozia přidružená k Evropskému kongresu klinické farmacie

50. Evropské sympozium klinické farmacie

 

Účast na jednotlivých Sympoziích je doporučena domácím účastníkům a je možná
v odpoledních hodinách mimo registraci na evropský kongres

Termín: 19. – 20. říjen 2022 číslo akce 4650146

Sympozium I.

Legislativní cesty k zajištění plně hrazených pracovních pozic klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči

Symposium je pořádáno v česko-slovenské spolupráci za účasti zástupců společností klinické farmacie ze zemí střední a východní Evropy, reprezentantů Age Platform Europe a Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péči Evropské rady. Koná se v českém jazyce a je simultánně překládáno do angličtiny.

Termín: 19. října 2022, 13:30 - 15:30 hod, Hotel Olšanka-kongresové centrum, Malý sympoziální sál

Stručná anotace:
Hrazené výkony klinických farmaceutů jsou velmi podstatné pro rozvoj klinicko-farmaceutických služeb a rozvoj oboru klinická farmacie. Legislativní změny v České republice pomohly vytvořit plně hrazené pracovní pozice pro klinické farmaceuty v akutní péči a ambulantní péči, s příslibem dosažení shodného úspěchu i v dalších prostředích zdravotní péče. Jaké legislativní a odborné kroky byly potřebné pro vytvoření těchto pozic? Co vyžaduje každodenní práce klinických farmaceutů v akutní péči a ambulantní péči? Plenární diskuse Sympozia proběhne za přítomnosti zástupců českých odborných platforem klinické farmacie, odborných společností klinické farmacie z blízkých zemích (Polska, Slovenské republiky, Chorvatska a Srbska), Evropského ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péči Evropské rady a Age Platform Europe.

Registrace a poplatky:

  • pro účastníky mimo kongres ESCP: 25 EUR na osobu, nutná samostatná registrace a platba
  • pro účastníky kongresu ESCP: zdarma, vyžadována předběžná registrace a u vstupu bude kontrolována kongresová visačka

Program:

Sympozium II.

Péče o geriatrické pacienty v České republice a spolupráce klinických farmaceutů, farmaceutů, geriatrů a praktických lékařů v různých prostředích zdravotní péče

Termín: 19. října 2022, 16:00 - 18:00 hod, Hotel Olšanka-kongresové centrum, Malý sympoziální sál

Symposium je pořádáno ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností ČLS JEP a za účasti vyzvaných zástupců praktických lékařů a lékařů paliativní péče. Koná se v českém jazyce a je simultánně tlumočeno do angličtiny.

Stručná anotace:
Geriatričtí pacienti trpí častou polymorbiditou, polyfarmakoterapií a bývají často hospitalizováni z důvodu polékových reakcí. Kvalitní péče o komplexní geriatrické pacienty vyžaduje zapojení různých zdravotnických pracovníků mnoha odborností a jejich úzkou spolupráci napříč prostředími zdravotní péče. Podstatná je role geriatrů (odborníků na komplexní geriatrická hodnocení a intervence), klinických farmaceutů (odborníků na komplexní revizi a management lékových režimů) a dalších farmaceutů poskytujících významnou pomoc a podporu pacientům i pečovatelům v otázkách spojených s lékovou adherencí, nefarmakologickými přístupy, informacemi o užívaných lécích apod. Toto sympozium představí úspěchy geriatrie a klinické farmacie v ČR v mezioborové spolupráci za posledních 20 let (v oblasti vzdělávání, klinické praxe a výzkumu). Během sympozia zazní praktické zkušenosti klinických farmaceutů, geriatrů, lékařů paliativní péče a praktických lékařů s mezioborovou spoluprací. Všichni lékaři různých odborností, kliničtí farmaceuti a další farmaceuti jsou na toto Sympozium srdečně zváni!

Registrace a poplatky:

  • pro účastníky mimo kongres ESCP: 25 EUR na osobu, nutná samostatná registrace a platba
  • pro účastníky kongresu ESCP: zdarma (v rámci registračního poplatku na kongres), nutná pouze registrace s pomocí výše uvedeného odkazu, kongresová visačka bude kontrolována při vstupu do sympoziálního sálu

Program:

Sympozium III.

Sympozium evropského projektu I-CARE4OLD Horizont 2020

Termín: 20. října 2022, 13:30 - 15:30 hod, Hotel Olšanka-kongresové centrum, Malý sympoziální sál

Symposium sumarizuje záměry nově zahájeného projektu ICARE4OLD v programu Horizont 2020, který sdružuje výzkumníky mnoha profesí s cílem využít analýzy velkoobjemových dat geriatrických nemocných k vývoji softwarových nástrojů, které usnadní v budoucí klinické praxi rozhodování nad volbou vhodných individualizovaných farmakologických a nefarmakologických intervencí u komplexních geriatrických nemocných. Sympozium se koná v anglickém jazyce.

Stručná anotace:
The I-CARE4OLD Horizon 2020 project was funded by the European Commission with the aim to individualise healthcare interventions for the ever growing group of older persons with chronic complex conditions. From 2021-2025, the international experts in various healthcare disciplines, health statistics and artificial intelligence are combining their clinical insights on specific pharmacological and nonpharmacological strategies and their real outcomes in geriatric patients together with scientific works on big, real world data acquired for over 30 years in older adults in long-term care with the aim to develop a state-of-the art digital platform providing decision support for healthcare professionals treating this particular complex group of persons. The developed solution is expected to lead to improved treatments, enhancing the quality of life of older persons with chronic complex conditions and their relatives, better quality of care, and to reducing costs of care for the society as a whole. Visit this Symposium to learn about first steps and first scientific works conducted during the newly started I-CARE4OLD H2020 project.

Registrace a poplatky:

  • pro účastníky mimo kongres ESCP: 25 EUR na osobu, nutná samostatná registrace a platba
  • pro účastníky kongresu ESCP: zdarma (v rámci registračního poplatku na kongres), nutná pouze registrace s pomocí výše uvedeného odkazu, kongresová visačka bude kontrolována při vstupu do sympoziálního sálu

Program:

Sympozium IV.

Symposium evropského projektu EuroAgeism H2020 - informace o cílích, hlavních výstupech a pokračujícím přínosu projektu

Termín: 20. října 2022, 16:00 - 18:00 hod, Hotel Olšanka-kongresové centrum, Malý sympoziální sál

Symposium je pořádáno zástupci projektu EuroAgeism programu Horizont 2020, který poprvé v Evropě upozornil na problematiku diskriminace seniorů v různých oblastech a prostředích poskytování služeb, včetně zdravotní péče a racionální geriatrické preskripce. Cílem Sympozia je představit některé z výstupů a stále probíhajících aktivit tohoto projektu. Symposium se koná v angličtině a je pořádáno za účasti zástupců Age Platform Europe, ESR7 programu projektu EuroAgeism H2020 a zástupců evropského konsorcia.

Stručná anotace:
Europe has the largest percentage of older adults worldwide. Yet, there is a high prevalence of ageism; the complex and often negative construction of older age, in society at large, and among researchers and practitioners in particular. In contrast to the wide prevalence of ageism, the majority of research, to date, has targeted racism and sexism and neglected to address ageism. A similar neglect is found on the policy side, as age is still not an explicit part of a U.N. declaration of human rights. To address these shortcomings, EuroAgeism Horizon 2020 project was focused on harmonising different theoretical and methodological disciplines in the field of ageism. It aimed to bring together science and policy by creating an opportunity for a true dialogue that will allow graduates of the program to capture positions as scientists, educators, science advisers, policy advocates, lobbyists, or legislators in the field of ageism. EuroAgeism project advanced the field by delivering an attractive multi-disciplinary (social science, health science, engineering, and design), inter-sectorial (academia, healthcare, non-governmental, inter-governmental, and governmental organizations), international (North, East, and Central Europe, Middle East, Pan-European, and international) research, training and supervision program on ageism in various aspects and fields, including inappropriate prescribing and medication safety (ESR7 project within the EuroAgeism H2020 programme). The research was a direct response to the European Commission's Active and Healthy Ageing initiative, with an overarching goal to improve the quality of life of older people. By pursuing 15 research projects, the project aimed to achieve the following goals: a) explore ways to improve the active participation of older adults in the workforce; b) address ageism in relation to access to goods and services, including appropriate medications, appropriate prescribing and medication safety services, and c) to promote an age-friendly society, which helps older adults to realize their full potential. EuroAgeism was a policy oriented research project dedicated to dissemination of findings also to policy stakeholders (WHO, UNECE, European Centre in Vienna, Age Platform Europe) and to the lay public to decrease ageism in everyday life, in medication use and the clinical and social practice. This Symposium shows an overview of selected works conducted during the project in medication area during ESR7 program of the EuroAgeism H2020 project particularly in Central and Eastern European countries.

Registrace a poplatky:

  • pro účastníky mimo kongres ESCP: 25 EUR na osobu, nutná samostatná registrace a platba
  • pro účastníky kongresu ESCP: zdarma (v rámci registračního poplatku na kongres), nutná pouze registrace s pomocí výše uvedeného odkazu, kongresová visačka bude kontrolována při vstupu do sympoziálního sálu

Program:

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS