Antibiotická politika nemocnice a individualizované přístupy při volbě lékových schémat v antibiotické léčbě

KURZ č. 42 (4650142)

Termín: 25. 3. 2022, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Vzdělávací kurz bude zaměřen na novinky v antibiotické léčbě u nejčastějších infekčních onemocnění řešených v nemocniční i ambulantní praxi. Umožní posluchačům podrobný náhled do antibiotické politiky nemocnice a procesů, které jsou v kompetenci klinického farmaceuta při zajišťování bezpečného a účinného užití antibiotik v nemocničním i ambulantním prostředí. Zprostředkuje také aktuální náhled na situaci v ČR týkající se původců nejčastějších infekčních onemocnění a posílí znalosti posluchačů v oblasti hlavních léčebných strategií u běžně užívaných antibiotik. V kurzu si posluchači procvičí různé postupy individuálních rozvah při volbě dávek a dávkovacích režimů u nejčastěji podávaných antibiotik na modelových příkladech a klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.15 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.15 - 12.00 Antibiotický program nemocnice, jeho organizace, struktura, funkce a nástroje
MUDr. Vlastimil Jindrák
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí,
Státní zdravotní ústav, Praha

 
12.00 - 12.30 Diskuse
 
12.30 - 13.00 Přestávka na oběd
 
13.00 - 14.30 Racionální volba antibiotik v přehledu základních indikačních schémat dle etiologie a lokalizace u častých infekčních onemocnění
MUDr. Pavla Paterová, Ph.D.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 
14.30 - 14.45 Přestávka
 
14.45 - 15.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
MUDr. Pavla Paterová, Ph.D.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
 
15.45 - 16.00 Diskuse, zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS