Léčba epilepsií a neuropatických bolestí - racionální přístupy, účinnost a bezpečnost

KURZ č. 43 (4650143)

Termín: 22. 4. 2022, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace: Volba antiepileptik v častých klinických indikacích, zejména v terapii epilepsií a neuropatických bolestí, vyžaduje správná rozhodnutí týkající se výběru vhodného antiepileptika, monitorování jeho účinnosti a bezpečnosti a individuální rozhodnutí nad vhodným nastavením kombinovaných lékových režimů. Kurz se zaměří na principy racionální volby lékových schémat v terapii epilepsií a neuropatických bolestí a umožní předání klinických zkušeností neurologů s účinností a bezpečností různých strategií při léčbě epilepsií a neuropatických bolestí. Probírané poznatky budou procvičeny i v klinických kazuistikách.
Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 11.30 Epilepsie - racionální indikace, účinnost a bezpečnost farmakoterapeutických postupů. Principy individuální volby lékových schémat, klinické zkušenosti s účinností a bezpečností různých antiepileptik
MUDr. Renata Listoňová
Falta, s.r.o. - neurologická ambulance Náchod
 
11.30 - 11.45 Přestávka
 
11.45 - 12.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
MUDr. Renata Listoňová
Falta, s.r.o. - neurologická ambulance Náchod
 
12.45 - 13.15 Přestávka
 
13.15 - 14.30 Přehled farmakoterapeutických strategií a principů individualizované léčby při léčbě neuropatické bolesti
MUDr. Dana Vondráčková
Subkatedra algeziologie IPVZ; Ambulance léčby bolesti NCHK ÚVN
 
14.30 - 14.45 Přestávka
 
14.45 - 15.45 Interaktivní diskuse nad kazuistikami
MUDr. Dana Vondráčková
Subkatedra algeziologie IPVZ; Ambulance léčby bolesti NCHK ÚVN
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS