Renokardiální, kardiorenální a hepatorenální syndrom - klinický význam a možnosti individualizace lékových režimů

KURZ č. 52 (4650152)

Termín: 23. 5. 2024, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace:

Kardiorenální, renokardiální a hepatorenální syndrom jsou názvy užívané k popisu syndromů vyjadřujících funkční vztah mezi nedostatečnou funkcí životně důležitých orgánů (srdce, ledvin a jater), jež významně ovlivňují i distribuci, biotransformaci a eliminaci farmak. Vyvolávající patofyziologické mechanismy těchto syndromů nejsou zatím zcela objasněny, i když víme mnohé o příčinách selhávání a dysfunkce jednotlivých životně důležitých orgánů. Klasifikační systém např. kardiorenálního syndromu byl navržen teprve nedávno a rozdělil kardiorenální syndrom do pěti skupin. Nemocní se selháváním srdce vždy trpí určitým stupněm renální dysfunkce, která je prediktorem nepříznivé prognózy, obdobně jako ejekční frakce. Na druhé straně pacienti s renálním selháním ve srovnání se zdravými jedinci výrazně častěji trpí kardiovaskulárními onemocněními, pacienti s hepatálním selháváním různými stupni renálního poškození atd. Tento kurz shrne současné poznatky o kardiorenálním, renokardiálním a hepatorenálním syndromu ve vztahu k jejich etiopatogenezi, možnostem diagnostiky, klasifikaci pacientů do rizikových skupin a popíše provázanost těchto syndromů s budoucími možnostmi lepší individualizace lékových režimů ve stáří. Poznatky budou během kurzu procvičeny v klinických kazuistikách.

Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 11.45 Renokardiální a kardiorenální syndrom z pohledu diagnostiky, klinických rizik, prognózy nemocných a individualizace farmakoterapie
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 
11.45 - 12.00 Diskuse a pauza
 
12.00 - 12.45 Procvičení základních poznatků v klinických kazuistikách
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 
12.45 - 13.15 Přestávka na oběd
 
13.15 - 14.20 Hepatorenální syndrom – diagnostika, prognóza, klinická rizika a individualizace lékových režimů
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
 
14.20 - 14.30 Diskuse a krátká pauza
 
14.30 - 15.45 Procvičení základních poznatků v klinických kazuistikách
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Františku v Praze
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

 

Tento kurz byl podpořen projektem Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS