Seniorská křehkost a neurologická onemocnění vyššího věku - současné přístupy v individualizované farmakoterapii

KURZ č. 51 (4650151)

Termín: 22. 4. 2024, 10-16 hod | Podmínky registrace | Registrace na akci
 
Místo konání: Kurz proběhne ONLINE.
Více informací...
 
Anotace:

Vyšší věk je provázen úbytkem fyziologických rezerv organismu a postupujícím syndromem seniorské křehkosti, stejně tak i akumulací dalších geriatrických syndromů a onemocnění, ke kterým patří i onemocnění způsobená sníženou kapacitou dopaminergní transmise, např. Parkinsonova choroba nebo syndrom neklidných nohou. Tento vzdělávací kurz vás provede současnými teoretickými poznatky i praktickými zkušenosti se seniory v různých stupních seniorské křehkosti a v druhé části se bude zabývat i pacienty trpícími neurologickými diagnózami spojenými s dysregulací dopaminergní transmise. Seniorská křehkost je definována jako multifaktoriální syndrom, provázený snížením fyziologických rezerv a zvýšenou zranitelností vůči stresovým faktorům a vnějším intervencím, včetně rizikových farmakoterapeutických postupů. Existují různé koncepty seniorské křehkosti, např. koncept fyzické nebo kognitivní křehkosti (tzv. fenotypové křehkosti), popř. koncept kumulativní křehkosti související s počtem, druhem a stupněm komorbidních onemocnění. Vzdělávací kurz přehledně sumarizuje etiopatogenetické příčiny, metody diagnostiky, rizikovost a možnosti prevence seniorské křehkosti a zdůrazní i význam tohoto syndromu v preskripční praxi pro individualizaci lékových režimů ve stáří. Poznatky budou pod vedením přednášejících procvičovány v klinických kazuistikách.

Program:  
10.00 - 10.10 Úvod
doc. PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
UCKF a Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Geriatrická klinika 1.LF UK Praha
 
10.10 - 11.45 Seniorská křehkost, dostupné diagnostické testy a markery, klinický a výzkumný význam
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Vědecká sekretářka České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS J. E. Purkyně, 1. LF UK a Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 
11.45 - 12.00 Diskuse a pauza
 
12.00 - 12.45 Procvičení základních poznatků v klinických kazuistikách
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Vědecká sekretářka České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS J. E. Purkyně, 1. LF UK a Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 
12.45 - 13.15 Přestávka na oběd
 
13.15 - 14.45 Parkinsonova choroba a syndrom neklidných nohou – současné terapeutické a dávkovací přístupy ve stáří
doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
 
14.45 - 15.00 Diskuse a krátká pauza
 
15.00 - 15.45 Procvičení základních poznatků v klinických kazuistikách
doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
 
16.00 Diskuse – zakončení kurzu
 
 

Informace pro posluchače v předatestační přípravě:
Téma kurzu je vhodné pro předatestační přípravu i kontinuální vzdělávání.

 

Tento kurz byl podpořen projektem Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

EU

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS