Training School „Advances in EU Research in Rational Geriatric Pharmacotherapy, Geriatric Pharmacoepidemiology and Deprescribing"

Vážené kolegyně a vážení kolegové,  

Vědecký výbor ESCP (Evropské společnosti pro klinickou farmacii) ve spolupráci s ERASMUS+ programem a FaF UK UCKF pořádá pro zahraniční postgraduální a pregraduální studenty farmacie v termínu 23. - 27. 10. 2023 Evropskou tréninkovou školu pod názvem „Advances in European Research in Rational Geriatric Pharmacotherapy, Geriatric Pharmacoepidemiology and Deprescribing". 

Tréninkové školy se zúčastní 20 postgraduálních a pregraduálních studentů ze 7 evropských univerzit. Tito účastníci navštíví dne 26. 10. 2023 Farmaceutickou fakultu UK a zúčastní se společně s některými zahraničními školiteli Přednáškového a diskusního setkání v aule A101 od 12:15 do 13:00 hod.  

Na setkání s těmito kolegy a některými jejich školiteli Vás srdečně zveme! 

doc. Daniela Fialová  

 

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS