Výsledky voleb do AS - skupina studentů postgraduálního studia

V souladu s Volebním řádem Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové byli do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové pro volební období 1. 2. 2024 – 31. 1. 2027 zvoleni následující členové akademické obce seřazení podle počtu obdržených hlasů:

Reguli Adam, Mgr.
Farmaceutická analýza, 3. úsek

Sedláček Patrik, Mgr.
Bioorganická chemie, 1. úsek

Hrdinová Iva, Mgr.
Farmaceutická technologie, 2. úsek

 

Dle čl. 5 odst. 8 VŘ AS FaF byly náhradníky do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové zvoleny (při shodném počtu hlasů bylo rozhodnuto losem dle čl. 5 odst. 6 VŘ AS FaF):

1. Kerda Marek, Mgr., Farmaceutická chemie, 4. úsek

2. Vávrová Pavlína, RNDr., Xenobiochemie a patobiochemie, 3. úsek

3. Strnadová Gabriela, Mgr., Klinická a sociální farmacie, 1. úsek

Zápis o volbách je dostupný zde.

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.
předseda volební komise

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS