Kontaktní osoba ombudsmana Univerzity Karlovy

Kontaktní osoba ombudsmana Univerzity Karlovy na Farmaceutické fakultě

Jana Pourovádoc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
e-mail: jana.pourova@faf.cuni.cz
tel. 495 067 295

Každý člověk má právo na spravedlivé a důstojné zacházení. Pokud se domníváte, že se Vám ho nedostává, máte možnost se obrátit na ombudsmana Univerzity Karlovy. Jeho činnost zahrnuje především mezilidské vztahy, včetně vztahů mezi studenty a pedagogy, konkrétně podněty týkající se šikany, diskriminace, nevhodného chování, nerovného zacházení nebo sexuálního obtěžování.

Úkolem kontaktní osoby je pokusit se nalézt co nejpřijatelnější řešení Vaší situace a případně zprostředkovat Váš kontakt s ombudsmanem Univerzity Karlovy.

Pochybnosti o objektivnosti hodnocení u zkoušky do činnosti kontaktní osoby primárně nepatří neboť spadají do kompetencí studijních proděkanů.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS