Oddělení odborné jazykové přípravy

Přehled výuky

Oddělení odborné jazykové přípravy zajišťuje jazykovou přípravu pregraduálních studentů, která se realizuje formou seminárních cvičení a individuálních konzultací. Podrobněji...

Přehled další činnosti

  • Pracovníci OOJP se věnují kromě pedagogické činnosti také přípravě studijních materiálů (recenzované učebnice a skripta, Moodle a další elektronické materiály apod.)
  • Podílí se na zkoušení (např. formou přípravy a/nebo opravování testů, udělování zápočtů, tvorbou písemných závěrečných testů, formou ústního zkoušení, na přípravě testů pro přijímací zkoušky, zejména rozřazovacích testů podle jazykové úrovně studentů apod.)
  • Podílí se na rozvoji a modernizaci výuky, na provozu katedry, pomáhají zabezpečovat běžné organizační a provozní záležitosti katedry v oblasti pedagogické.
  • Oddělení odborné jazykové přípravy je institucionálním členem asociací CASAJC a ATECR a všichni lektoři se pravidelně účastní mezinárodních konferencí v ČR i zahraničí.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS