Děkan a proděkani

V čele fakulty stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty (Statut fakulty, část II., čl. 9).

Tomáš Šimůnek doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Děkan fakulty

 

 

 

Proděkani

Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani, které jmenuje a odvolává (viz Statut fakulty, část II., čl. 10):

A. Hrabálekprof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií
statutární zástupce děkana
 

 

 

P. Nachtigalprof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Proděkan pro mezinárodní vztahy fakulty, studium v angličtině a studium Zdravotnické bioanalytiky

 

 

 

P. Solichprof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské fondy a strategický rozvoj fakulty

 

 

 

F. Štaudprof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Proděkan pro studijní záležitosti

 

 

 

V. Wsólprof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a akademické kvalifikace

 

 

 

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana (viz Statut fakulty, část II., čl. 14). Členy kolegia děkana jsou proděkani a tajemník.

 

Děkani v historii fakulty

1969 - 1990:   prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
1990 - 1994:   doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
1994 - 1997:   prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
1997 - 2000:   prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
2000 - 2006:   doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
2006 - 2014   prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS