Děkan a proděkani

Děkan

V čele fakulty stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty (Statut fakulty, část II.).

J. Rohdoc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Děkan fakulty

 

 

 

Proděkani

Tomáš Šimůnek prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Proděkan pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj fakulty; zástupce děkana v době nepřítomnosti

 

 

 

R. Kučera doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Proděkan pro studijní záležitosti

 

 

 

P. Nachtigalprof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium a studium v angličtině

 

 

 

L. Novákováprof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Proděkanka pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty

 

 

 

F. Štaudprof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studium

 

 

 

P. Zimčíkprof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Proděkan pro investiční a technický rozvoj fakulty

 

 

 

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana (viz Statut fakulty, část II.).
Členy kolegia děkana jsou proděkani a tajemník.

 

Děkani v historii fakulty

1969 - 1990:   prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
1990 - 1994:   doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
1994 - 1997:   prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
1997 - 2000:   prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
2000 - 2006:   doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
2006 - 2014   prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
2014 - 2022   prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS