Děkan a proděkani

Děkan

V čele fakulty stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty (Statut fakulty, část II.).

Tomáš Šimůnek prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Děkan fakulty

 

 

 

Proděkani

Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani, které jmenuje a odvolává (viz Statut fakulty, část II.):

M. Doležal prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty
 

 

 

P. Nachtigalprof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium a studium v angličtině

 

 

 

J. Rohdoc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií

 

 

 

P. Solichprof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty
Zástupce děkana v době nepřítomnosti

 

 

 

F. Štaudprof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Proděkan pro studijní záležitosti

 

 

 

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana (viz Statut fakulty, část II.).
Členy kolegia děkana jsou proděkani a tajemník.

 

Děkani v historii fakulty

1969 - 1990:   prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
1990 - 1994:   doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
1994 - 1997:   prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
1997 - 2000:   prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
2000 - 2006:   doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
2006 - 2014   prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS