Samosprávné orgány fakulty

Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce fakulty přímo nebo prostřednictvím samosprávných akademických orgánů. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou (viz Statut fakulty, část II., čl. 6):

Další orgány:

Orgány fakulty jsou ve své činnosti vázány zákonem o vysokých školách, ostatními právními předpisy, statutem a ostatními vnitřními předpisy univerzity, jakož i statutem a vnitřními předpisy fakulty.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS