Doplňovací volby do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Harmonogram doplňovacích voleb

7. 10. 2020 - 14:00 – termín pro podání nominací

7. 10. 2020 – zveřejnění kandidátní listiny 

14. 10. 2020 – termín voleb
9:30 – 15:00 v koridoru fakulty

MEDAILONKY KANDIDÁTŮ

Akademický senát FaF UK na svém zasedání dne 23. 9. 2020 vyhlásil dle čl. 6. Volebního řádu AS FaF UK ze dne 24. 5. 2017 doplňovací volby do AS FaF UK za skupinu tvořenou studenty bakalářského a magisterského studia.

Kandidovat může každý člen akademické obce ze skupiny tvořené studenty bakalářského a magisterského studia. Vyplněné nominační listy je nutné předat předsedovi volební komise Jakubu Mišíkovi do 7. 10. 2020 do 14:00.

Volební komise:
Jakub Mišík (předseda)
Tomáš Jan
Zbyněk Večeřa

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS