Katedry

Výuka i výzkumné aktivity fakulty jsou soustředěny především na katedrách (Statut fakulty, část II., čl. 5, Členení fakulty). V současné době je zřízeno 12 kateder . Podle jejich odborného zaměření je můžeme rozdělit do následujících oblastí:

Chemická orientace

Biomedicínská orientace

Společenskovědní orientace

Ostatní

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS