Děkanát fakulty

Děkanát zabezpečuje potřeby fakulty. Za tím účelem uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů včetně zahraničních styků a vnitřní správy.

Děkanát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost děkana, proděkanů, senátu, vědecké rady, disciplinární komise, kolegia děkana, dalších komisí fakulty ustavených děkanem a tajemníka.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS