Doplňovací volby do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 2022

Harmonogram doplňovacích voleb

17. 10. 2022  – termín pro podání nominací

18. 10. 2022 – zveřejnění kandidátní listiny 

25. 10. 2022 – termín voleb (elektronicky)
 

 

Akademický senát FaF UK na svém zasedání dne 21. 9. 2022 vyhlásil    Doplňovací volby do AS FaF UK pro skupinu pregraduálních studentů (volební období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2024) v termínu:

25. října 2022

Volby proběhnou elektronicky:

Kandidovat může každý student pregraduálního studia na Farmaceutické fakultě. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty (akademický pracovník, student), včetně kandidáta samotného. Písemné návrhy je nutné dodat předsedovi volební komise do 17. října 2022 v listinné (Katedra Farmaceutické chemie a Farmaceutické analýzy, místnost 2247) nebo elektronické (kerdam@faf.cuni.cz) podobě.

 

Volební komise:

Mgr. Marek Kerda - předseda
Anna Hanusová
PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS