Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Volby kandidáta na děkana fakulty (2022–2026)

Volby do AS UK 2022–2025

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (AS FaF) je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. AS FaF má 24 členů (14 akademických pracovníků a 10 studentů) zvolených členy akademické obce fakulty na tříleté funkční období.

Úlohou senátu je mimo jiné schvalovat návrh vnitřních předpisů fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy o činnosti a o hospodaření fakulty a usnášet se o návrhu na jmenování děkana. Podrobněji viz Statut fakulty.

Aktuálně

 

Přehled

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS