Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Akademický senát má 22 členů (13 akademických pracovníků a 9 studentů) zvolených na tříleté funkční období členy akademické obce.

Úlohou senátu je mimo jiné schvalovat návrh vnitřních předpisů fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy o činnosti a o hospodaření fakulty a usnášet se o návrhu na jmenování děkana. Podrobněji viz Statut fakulty, čl. 7.

Aktuálně

Přehled

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS