Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Řádné volby do AS (2021–2024)

Výsledky voleb do AS FaF pro funkční období 2021–2024 naleznete na stránkách voleb.

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (AS FaF) je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. AS FaF má 24 členů (14 akademických pracovníků a 10 studentů) zvolených členy akademické obce fakulty na tříleté funkční období.

Úlohou senátu je mimo jiné schvalovat návrh vnitřních předpisů fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy o činnosti a o hospodaření fakulty a usnášet se o návrhu na jmenování děkana. Podrobněji viz Statut fakulty.

Aktuálně

 

Přehled

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS