Studentská komora Akademického senátu

Studentská komora Akademického senátu (SKAS), je nezbytnou součástí Akademického senátu FaF UK. Je tvořena:

 • 7 zástupci studentů pregraduálního studia (zástupci studentů Farmacie a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví)
 • 3 zástupci studentů doktorského studia

Aktuality

Seznam členů

 • Hana Janovcová - místopředsedkyně AS FaF UK

 • Mária Cápayová

 • Petr Čech

 • Stanislav Čech

 • Mgr. Iva Hrdinová

 • Ondřej Klusák

 • Eliška Kučerová

 • Tomáš Ptačin

 • Mgr. Adam Reguli

 • Mgr. Patrik Sedláček

Náhradníci SK AS FaF:

1. Paydar Parsa
2. Trdá Monika
3. Seidl Marián
4. Khatibi Seyedmohammad
5. Freiwald Richard
6. Šaraboková Adriana
7. Tůma Carl​

Jak nás můžete najít a kontaktovat?

Velice jednoduše! Studujeme s Vámi na jedné škole, potkáváme se
v budově Kampusu, na Mostě, Kotli, Zámostí, v laboratořích či
u zkoušek. Jsme otevřeni jakékoli diskuzi, proto se nás nebojte na cokoli zeptat! Jednou z cest komunikace je samozřejmě e-mail. Pro kontaktování můžete využít společnou adresu: 
Akademicky.Senat.Studenti@faf.cuni.cz nebo adresy jednotlivých senátorů.

Spravujeme také facebookovou stránku Studentská komora Akademického senátu FaF UK v HK (www.facebook.com/skas.fafuk), kterou můžete sledovat pro nejaktuálnější dění na fakultě. I na této platformě máte možnost nám zaslat zprávu. Dále máme instagramový účet skasfafuk, kde se snažíme přiblížit dění v Akademickém senátu a kontaktovat nás můžete i zde.

Činnost a smysl SKAS

Studentští senátoři jsou hlavními zástupci studentů v Akademickém senátu. Kromě účasti na zasedání AS a hlasování o předpisech, smlouvách či rozpočtu fakulty, se většina členů angažuje v senátních komisích či dalších organizacích. Jako zástupci studentů máme právo prezentovat názory a problémy studentů na zasedáních 
Akademického senátu a ve studijní komisi, kde se mino jiné podílíme na vyhodnocování studentské ankety Hodnocení výuky.

V minulosti studentská komora AS iniciovala mnohé změny, které dle našeho názoru zlepšily studium, pro ilustraci např. rozdělení výuky jazyků podle úrovně, povinnost zveřejňovat materiály z přednášek, podmínky zápočtů a zkoušek, zřízení studijní místnosti na jižní budově fakulty v 8. patře, kompletní elektronizování zápisu do dalšího úseku studia a zavedení Opatření děkana č. 7/2019, které pojednává
o podmínkách vypisování zkoušek.

Dále se SKAS zapojuje do propagace fakulty. Vznikl zde také nápad propagace fakulty na středních školách, díky kterému mohou studenti vyjíždět na své bývalé střední školy.

Ve SKASu se také zrodila myšlenka ambasadorů a tutorů pro první ročníky, která se v roce 2023 realizovala.

Proběhlé akce

 • Výsledky voleb do AS naleznete zde.
 • Doplňovací volby do AS FaF UK 2018 - studentský sbor
  informace o volbách a výsledky naleznete zde

Ohlédnutí za volebním obdobím 1.2.2019 - 31.1.2021

Tříleté volební období, kdy jsem měla tu čest vést studentský sbor, uplynulo jako voda. Po celou dobu jsem byla součástí skvělého týmu přátel, který stále přicházel s novými nápady, jak neustále zlepšovat chod fakulty. Každý z členů hrál v naší komoře (jak jsme ji rádi, i přes oficiální název „sbor“, říkali) neodmyslitelnou roli. A možná právě proto jsme nakonec měli nejnižší „úmrtnost“ za poslední 3 volební období. Celkem 15 studentských senátorů se vystřídalo na 9 volených pozicích, šlo o čtyři postgraduální studenty, devět studentů Farmacie a dva studenty Zdravotnické bioanalytiky / Laboratorní diagnostiky 
ve zdravotnictví.

Spolu s Tomášem Janem a Adamem Regulim jsme byli stálicemi, které vydržely po celou dobu volebního období. Jako první opustil náš tým David Suchánek tři měsíce po jmenování, z důvodu přípravy na státní závěrečné zkoušky. Na jeho místo nastoupila k 9. květnu 2018 Kristýna Vlachová.

Na místo Mgr. Miroslavy Hozové nastoupil k 12. září 2018 Mgr. Filip Kostelanský. Kromě Mirky odešla v září taky (Mary) Dieu Vu Hong a
na její místo nastoupil Jakub Mišík, zároveň studující na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Po následující dva roky jsme měli stabilní stav členů a díky tomu se nám podařilo vymyslet a začít tradici spousty nových projektů. Mezi nejdůležitějšími bych ráda vyzdvihla Akademickou (čtvrt)hodinku, která se poprvé konala 11. dubna 2018 a měla další 2 pokračování, jejichž návaznost byla z důvodu epidemie COVID-19 přerušena. Dne 20. listopadu 2018 jsme slavnostně zahájili provoz schránek důvěry v koridoru a na kampuse a do konce volebního období jsme nasbírali několik podnětů k řešení. Nejen na základě těchto jsme ve spolupráci s vedením fakulty připravili Opatření děkana č. 7/2019 k vypisování zkoušek a zápočtů. Při slavnostním výročí 50 let ke dni 17. listopadu 2019 jsme se účastnili jako zástupci Farmaceutické fakulty UK pietního aktu na Masarykově náměstí.

V průběhu našeho fungování jsme také zavedli děkanem podporované výjezdy studentů na jejich domovské střední školy, kde mohou efektivněji propagovat Farmaceutickou fakultu. Snažili jsme se o další zlepšení propagace fakulty, mimo jiné pořádáním Dnů otevřených dveří a koordinací zástupců účastnících se GAUDEAMŮ. Snažili jsme se, aby nedocházelo k neustálému snižování podmínek pro přijímací řízení a o všem jsme naše voliče pravidelně informovali na znovu rozběhlých facebookových stránkách (Studentská komora Akademického senátu FaF UK v HK | Facebook). Za pomocí tohoto komunikačního prostředku jsme tak dokázali aktivně a v čas informovat studenty nejen o dění na univerzitě, ale hlavně o neustále se měnících protiepidemických opatřeních, které nenávratně ovlivňovaly život na fakultě.

Mezi naše společné činnosti ve prospěch fakulty patřila také příprava nového Jednacího a Volebního řádu Akademického senátu fakulty s účinností od 1. 2. 2021. Poslední společnou milou povinností bylo rozloučení se jménem studentů s dlouholetou vedoucí studijního oddělení, paní Vlastou Shejbalovou, která po téměř celoživotní práci zasvěcené studentům Farmaceutické fakulty odcházela do důchodu.

Tím se i přetrhla pomyslná linie jednotného studentského sboru a z důvodu úspěšného absolvování studia opustili náš tým Mgr. Ondřej Keresteš, Mgr. Josef Kunrt a PharmDr. Petr Matouš, Ph.D., v období mezi červnem a zářím 2020. Na jejich místa nastoupili poslední členové Mgr. Pavel Jakubec (k 23. září) a Bc. Anna Ocelková spolu s Peterem Fecskem (oba k 14. říjnu 2020).

Na tomto místě bych chtěla vyjádřit velké poděkování nejen studentským zástupcům, ale i dalším členům Akademického senátu, stejně tak členům pracovních komisí. Každý odvedl velký kus práce a díky tomu se nám podařilo posouvat fakultu dál.

Děkuji, že jsem mohla být součástí tak úžasného týmu. Věřím, že každý následující SKAS bude minimálně stejně tak skvělou partou, jako jsme byli my. Společně se dají dokázat velké věci.

Eliška Voříšková

Ohlédnutí za volebním obdobím 1.2.2015 - 31.1.2018

Nenapadlo by mne, že stejně jako před třemi roky budu mít i letos tu čest ohlédnout se za předešlými třemi roky funkčního období AS. Na prvním místě bych chtěl všem (nejenom) studentským senátorům poděkovat za jejich činnost pro naši fakultu, nesmím však opomenout i další kolegy, kteří se participovali v senátních komisích či jinak přispívali k životu na fakultě.

Studentský sbor je nejvíce aktivní, avšak na druhou stranu i nejvíce obměňující se složkou Akademického senátu. Nikomu z původních devíti statečných, kteří byli na podzim roku 2014 zvoleni, se nepodařilo „vydržet“ až do konce (důvodem byly zejm. absolvování, studijní pobyty a jiné povinnosti). Na přelomu akademických roků 2014-15/2015-16 odešli Andrea Martišková a Richard Gdovin. Na jejich místo tak nastoupil náhradník Ondřej Keresteš, který se tak po cca 3 letech stal senátorem ze skupiny studentů Zdravotnické bioanalytiky. Na druhé volné místo byly vypsány 1. doplňovací volby, kterými byl zvolen tehdejší prezident SČSF David Suchánek. Ten také na začátku roku 2016 vystřídal Mgr. Filipa Škardu na pozici místopředsedy AS.

Filip poté přenechal počátkem letního semestru místo své náhradnici Mgr. Marcela Šafratové. Na začátku akademického roku 2016-17 došlo k velkému exodu senátorů – museli jsme se rozloučit s Veronikou Skalickou, Pavolem Tomkou, Martinou Medveďovou a Marií Olenic. Jejich místa zčásti zaplnili náhradníci – Josef Kunrt, Markéta Pospíšilová a Lucie Ženklová – a z 2. doplňovacích voleb zvolená senátorka (Mary) Dieu Vu Hong.

S novým rokem 2017 došlo opět k obměně třetiny senátu – Davida S. nahradil Petr Domecký a z důvodu absolvování doktorského studia Mgr. Veroniky Pilařové (nyní již Ph.D.) a Mgr. Marcely Šafratové (nyní již Ph.D.) se konaly doplňovací volby za postgraduální studenty. Senátorem se tak stal Mgr. Malek Azar a po dvou letech pauzy také já. Na únorovém zasedání jsem byl vybrán a zvolen místopředsedou za studentskou část, a proto také píšu toto ohlédnutí.

Konec roku 2017 již byl relativně klidný, nicméně z důvodu odstoupení Lucie Ženklové a Manuely Voráčové do senátu zavítala Pavlína Chladová a z posledních doplňovacích voleb zvolená Eliška Voříšková.

Minulá tříletka (celkem 21 studentských senátorů) tedy „trumfla“ co do celkové sumy studentských senátorů volební období 2012-2015 (celkem 19) :-).

Mgr. Petr Matouš

Ohlédnutí za volebním obdobím 1.2.2012 – 31.1.2015

Na začátku aktuálního volebního období pracovala Studentská komora AS z takřka 90 % v jiném složení. Všem bývalým členům je nutné poděkovat za jejich činnost pro studenty, Akademický senát i celou fakultu. Dovolte mi zde vzpomenout jejich jména. První opustil naše řady Tomáš Plucha, jehož nahradila Iva Gottsteinová. Na konci akademického roku 2012/2013 se z osobních, pracovních či studijních důvodů vzdali svého mandátu Andrea Sodomková, David Čechlovský, Thomas Migkos, Jakub Weber a Lucia Hanusová. Jejich místa z části naplnili zbývající náhradníci – Lukáš Górecki a Marcela Štrofová.

Na podzim loňského roku se konaly doplňovací volby, a tak se naše neúplná skupina rozrostla o Mgr. Veroniku Pilařovou, Manuelu Voráčovou a Lukáše Höchtbergera, kterého zanedlouho nahradila první náhradnice Eva Gorbunovová.

Opět studijní důvody donutily na jaře 2014 Tomáše Kučeru a Marcelu Štrofovou složit mandát, a tak se členkami senátu staly Kateřina Breiterová a Veronika Skalická.

Poslední změna proběhla na začátku letošního akademického roku, kdy Mgr. Jiří Mikušek nahradil Mgr. Jiřího Kratochvíla.

Se všemi výše zmíněnými probíhala spolupráce bezproblémově a je jen veliká škoda, že jsme se všichni nesetkali v jednom AS, neboť všech bývalých či současných členů (celkem 19!) by tvořilo jeden z nejlepších AS, který kdy na FaF pracoval.

Petr Matouš

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS