Studentská komora Akademického senátu

Studentská komora Akademického senátu (SKAS), je nezbytnou součástí Akademického senátu FaF UK. Jak už z názvu vyplývá, je tvořena studenty – 7 studenty pregraduálními (zástupci Farmacie, Zdravotnické bioanalytiky) a 2 studenty doktorského studia.

Seznam členů

  • Mgr. Petr Matouš - PGS studium

  • Mgr. Malek Azar - PGS studium

  • Petr Domecký - magisterský studijní program F

  • Pavlína Chladová - magisterský studijní program F

  • Ondřej Keresteš - bakalářský studijní program ZB

  • Josef Kunrt - magisterský studijní program F

  • Markéta Pospíšilová - magisterský studijní program F

  • Dieu Vu Hong - magisterský studijní program F

Jak nás můžete najít a kontaktovat?

Velice jednoduše! Studujeme s Vámi na jedné škole, potkáváme se na Mostě, Kotli, Zámostí, v laboratořích či u zkoušek. Jsme otevřeni jakékoli diskuzi, a proto se nebojte nás ptát! Jednou z cest komunikace je samozřejmě e-mail. Pro kontaktování můžete využít společnou adresu: Akademicky.Senat.Studenti@faf.cuni.cz nebo adresy jednotlivých senátorů.

Činnost a smysl SKAS

Studentští senátoři jsou hlavními zástupci studentů v Akademickém senátu, velice důležité součásti fakulty. Kromě účasti na zasedání AS a hlasování o předpisech, smlouvách či rozpočtu fakulty, se většina členů angažuje i v senátních komisích či dalších organizacích, spolcích apod.

Jako zástupci studentů máme právo prezentovat názory a problémy studentů ve studijní komisi i na zasedání Akademického senátu. Podílíme se na vyhodnocování studentské ankety Hodnocení výuky, organizujeme Den otevřených dveří apod. V minulosti studentská komora AS iniciovala mnohé změny, které dle našeho názoru zlepšily studium, pro ilustraci zmiňuji např. rozdělení výuky jazyků podle úrovně, povinnost zveřejňovat materiály z přednášek, podmínky zápočtů a zkoušek.


Ohlédnutí za volebním období 1.2.2012 – 31.1.2015

Na začátku aktuálního volebního období pracovala Studentská komora AS z takřka 90 % v jiném složení. Všem bývalým členům je nutné poděkovat za jejich činnost pro studenty, Akademický senát i celou fakultu. Dovolte mi zde vzpomenout jejich jména. První opustil naše řady Tomáš Plucha, jehož nahradila Iva Gottsteinová. Na konci akademického roku 2012/2013 se z osobních, pracovních či studijních důvodů vzdali svého mandátu Andrea Sodomková, David Čechlovský, Thomas Migkos, Jakub Weber a Lucia Hanusová. Jejich místa z části naplnili zbývající náhradníci – Lukáš Górecki a Marcela Štrofová.

Na podzim loňského roku se konaly doplňovací volby, a tak se naše neúplná skupina rozrostla o Mgr. Veroniku Pilařovou, Manuelu Voráčovou a Lukáše Höchtbergera, kterého zanedlouho nahradila první náhradnice Eva Gorbunovová.

Opět studijní důvody donutily na jaře 2014 Tomáše Kučeru a Marcelu Štrofovou složit mandát, a tak se členkami senátu staly Kateřina Breiterová a Veronika Skalická.

Poslední změna proběhla na začátku letošního akademického roku, kdy Mgr. Jiří Mikušek nahradil Mgr. Jiřího Kratochvíla.

Se všemi výše zmíněnými probíhala spolupráce bezproblémově a je jen veliká škoda, že jsme se všichni nesetkali v jednom AS, neboť všech bývalých či současných členů (celkem 19!) by tvořilo jeden z nejlepších AS, který kdy na FaF pracoval.

Petr Matouš

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS