Studentská komora Akademického senátu

Studentská komora Akademického senát (SKAS), je nezbytnou součástí Akademického senátu FaF UK. Jak už z názvu vyplývá, je tvořena studenty – 7 zástupci studentů pregraduálního studia (zástupci studentů Farmacie a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví) a 3 zástupci studentů doktorského studia.

Aktuality

 

Seznam členů

  • Peter Fecske - místopředseda AS FaF UK

  • Mgr. Jana Brokešová

  • Anna Hanusová

  • Mgr. Ondřej Horáček

  • Tomáš Jan

  • Hana Janovcová 

  • Mgr. Marek Kerda

  • Seyedmohammad Khatibi

  • Bc. Anna Ocelková

  • Jan Rataj

Náhradníci SK AS FaF:

1. Adam Reguli
2. Lucia Kováčová
3. Hana Janovcová
4. Matyáš Horny
5. Sebastián Jenis​

Jak nás můžete najít a kontaktovat?

Velice jednoduše! Studujeme s Vámi na jedné škole, potkáváme se v budově Kampusu, na Mostě, Kotli, Zámostí, v laboratořích či u zkoušek. Jsme otevřeni jakékoli diskuzi, a proto se nebojte nás ptát! Jednou z cest komunikace je samozřejmě e-mail. Pro kontaktování můžete využít společnou adresu: Akademicky.Senat.Studenti(zavináč)faf.cuni.cz nebo adresy jednotlivých senátorů.

V případě potřeby můžete také využít našich anonymních schránek, které jsou umístěné na koridoru fakulty a na kampuse v prvním patře vedle nástěnky Akademického senátu. Můžete nám sem vhodit vaše nápady či strasti, které se pokusíme vyřešit.

Spravujeme také facebookovou stránku Studentská komora Akademického senátu FaF UK v HK (www.facebook.com/skas.fafuk), kterou můžete sledovat pro nejaktuálnější dění na fakultě. I na této platformě máte možnost nám zaslat zprávu.

Činnost a smysl SKAS

Studentští senátoři jsou hlavními zástupci studentů v Akademickém senátu, velice důležité součásti fakulty. Kromě účasti na zasedání AS a hlasování o předpisech, smlouvách či rozpočtu fakulty, se většina členů angažuje i v senátních komisích či dalších organizacích, spolcích apod.

Jako zástupci studentů máme právo prezentovat názory a problémy studentů ve studijní komisi i na zasedání Akademického senátu. Podílíme se na vyhodnocování studentské ankety Hodnocení výuky, organizujeme Den otevřených dveří apod. V minulosti studentská komora AS iniciovala mnohé změny, které dle našeho názoru zlepšily studium, pro ilustraci zmiňuji např. rozdělení výuky jazyků podle úrovně, povinnost zveřejňovat materiály z přednášek, podmínky zápočtů a zkoušek.

Dále díky nám můžete navštívit studijní místnost na jižní budově fakulty v 8. patře naproti knihovně, kde si můžete například ohřát oběd, či si odpočinout mezi hodinami. Na základě našich podnětů byl kompletně elektronizován zápis do dalšího úseku studia a díky nám vyšlo Opatření děkana č. 7/2019, které pojednává o podmínkách vypisování zkoušek. Podařilo se nám také, aby byla Tělesná výchova počítána za 2 kredity, tak jako tomu dříve bylo pouze na Lékařské fakultě v Hradci Králové.

Proběhlé akce


Ohlédnutí za volebním obdobím 1.2.2015 - 31.1.2018

Nenapadlo by mne, že stejně jako před třemi roky budu mít i letos tu čest ohlédnout se za předešlými třemi roky funkčního období AS. Na prvním místě bych chtěl všem (nejenom) studentským senátorům poděkovat za jejich činnost pro naši fakultu, nesmím však opomenout i další kolegy, kteří se participovali v senátních komisích či jinak přispívali k životu na fakultě.

Studentský sbor je nejvíce aktivní, avšak na druhou stranu i nejvíce obměňující se složkou Akademického senátu. Nikomu z původních devíti statečných, kteří byli na podzim roku 2014 zvoleni, se nepodařilo „vydržet“ až do konce (důvodem byly zejm. absolvování, studijní pobyty a jiné povinnosti). Na přelomu akademických roků 2014-15/2015-16 odešli Andrea Martišková a Richard Gdovin. Na jejich místo tak nastoupil náhradník Ondřej Keresteš, který se tak po cca 3 letech stal senátorem ze skupiny studentů Zdravotnické bioanalytiky. Na druhé volné místo byly vypsány 1. doplňovací volby, kterými byl zvolen tehdejší prezident SČSF David Suchánek. Ten také na začátku roku 2016 vystřídal Mgr. Filipa Škardu na pozici místopředsedy AS.

Filip poté přenechal počátkem letního semestru místo své náhradnici Mgr. Marcela Šafratové. Na začátku akademického roku 2016-17 došlo k velkému exodu senátorů – museli jsme se rozloučit s Veronikou Skalickou, Pavolem Tomkou, Martinou Medveďovou a Marií Olenic. Jejich místa zčásti zaplnili náhradníci – Josef Kunrt, Markéta Pospíšilová a Lucie Ženklová – a z 2. doplňovacích voleb zvolená senátorka (Mary) Dieu Vu Hong.

S novým rokem 2017 došlo opět k obměně třetiny senátu – Davida S. nahradil Petr Domecký a z důvodu absolvování doktorského studia Mgr. Veroniky Pilařové (nyní již Ph.D.) a Mgr. Marcely Šafratové (nyní již Ph.D.) se konaly doplňovací volby za postgraduální studenty. Senátorem se tak stal Mgr. Malek Azar a po dvou letech pauzy také já. Na únorovém zasedání jsem byl vybrán a zvolen místopředsedou za studentskou část, a proto také píšu toto ohlédnutí.

Konec roku 2017 již byl relativně klidný, nicméně z důvodu odstoupení Lucie Ženklové a Manuely Voráčové do senátu zavítala Pavlína Chladová a z posledních doplňovacích voleb zvolená Eliška Voříšková.

Minulá tříletka (celkem 21 studentských senátorů) tedy „trumfla“ co do celkové sumy studentských senátorů volební období 2012-2015 (celkem 19) :-).

Mgr. Petr Matouš

Ohlédnutí za volebním obdobím 1.2.2012 – 31.1.2015

Na začátku aktuálního volebního období pracovala Studentská komora AS z takřka 90 % v jiném složení. Všem bývalým členům je nutné poděkovat za jejich činnost pro studenty, Akademický senát i celou fakultu. Dovolte mi zde vzpomenout jejich jména. První opustil naše řady Tomáš Plucha, jehož nahradila Iva Gottsteinová. Na konci akademického roku 2012/2013 se z osobních, pracovních či studijních důvodů vzdali svého mandátu Andrea Sodomková, David Čechlovský, Thomas Migkos, Jakub Weber a Lucia Hanusová. Jejich místa z části naplnili zbývající náhradníci – Lukáš Górecki a Marcela Štrofová.

Na podzim loňského roku se konaly doplňovací volby, a tak se naše neúplná skupina rozrostla o Mgr. Veroniku Pilařovou, Manuelu Voráčovou a Lukáše Höchtbergera, kterého zanedlouho nahradila první náhradnice Eva Gorbunovová.

Opět studijní důvody donutily na jaře 2014 Tomáše Kučeru a Marcelu Štrofovou složit mandát, a tak se členkami senátu staly Kateřina Breiterová a Veronika Skalická.

Poslední změna proběhla na začátku letošního akademického roku, kdy Mgr. Jiří Mikušek nahradil Mgr. Jiřího Kratochvíla.

Se všemi výše zmíněnými probíhala spolupráce bezproblémově a je jen veliká škoda, že jsme se všichni nesetkali v jednom AS, neboť všech bývalých či současných členů (celkem 19!) by tvořilo jeden z nejlepších AS, který kdy na FaF pracoval.

Petr Matouš

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS