Komise Farmaceutické fakulty UK

Komise

Předseda

Disciplinární komise prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Komise ediční PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Komise pro etiku ve výzkumu prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Komise pro ochranu bezpečnosti práce a požárně technická komise Ing. Pavel Polanský
Komise pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Komise pro výpočetní techniku prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Komise pro Zahradu léčivých rostlin prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Komise pro zajišťování kvality výuky   
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Škodní komise prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Ústřední inventarizační komise Ing. Lenka Vlčková

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS