Komise Farmaceutické fakulty UK

Komise

Předseda

Komise pro přijímací řízení

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Kurikulární komise - studijní program Farmacie

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Kurikulární komise - studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise pro etiku ve výzkumu

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Komise disciplinární

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Komise ediční

PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.

Komise pro výpočetní techniku

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Ústřední inventarizační komise

Ing. Lenka Vlčková

Komise investiční

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Komise pro ochranu bezpečnosti práce a požárně technická komise

Ing. Pavel Polanský

Škodní komise

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Komise pro Zahradu léčivých rostlin

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Komise pro ochranu duševního vlastnictví a transfer technologií

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS