Volby do Akademického senátu FaF (volební období 2024–2027)

Akademický senát FaF UK na svém zasedání dne 20. 9. 2023 vyhlásil dle čl. 2 Volebního řádu AS FaF UK ze dne 22. 4. 2020 Volby do Akademického senátu FaF UK pro volební období 1. 2. 2024 – 31. 1. 2027.


Obecné informace k volbám do Akademického senátu na volební  období 2024–2027:

 • Volby byly vyhlášeny na základě Usnesení AS č. 30-13
 • Průběh voleb se řídí Volebním řádem Akademického senátu FaF UK
 • Senát má 24 členů - z toho 14 z řad akademických pracovníků a 10 z řad studentů
 • Právo volit a být volen mají všichni členové akademické obce - tj. studenti zapsaní ke studiu na FaF a akademičtí pracovníci působící na FaF 
  • akademický pracovník je osoba, která je v pracovním poměru vůči FaF a vykonává jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost (dle § 70 Zákona o vysokých školách a Opatření rektora č. 15/2020)
 • Pro účely voleb do senátu se akademická obec dělí na volební skupiny:
  • volební skupina tvořená pregraduálními studenty
  • volební skupina tvořená studenty doktorských studijních programů
  • volební skupina tvořená akademickými pracovníky 
 • Na základě Usnesení AS č. 30-14 budou volby do AS FaF probíhat elektronicky

Detailní informace k průběhu voleb:

 

aktualizace - 9. 10. 2023

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS