Složení Akademického senátu

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty (funkční období: 1. 2. 2016 do 31. 1. 2019)

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
katedra farmakologie a toxikologie
člen Ekonomické komise AS UK

Mgr. Petr Matouš
doktorský studijní program
člen Legislativní komise AS UK

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
katedra biofyziky a fyzikální chemie

Mgr. Veronika Skalická
doktorský studijní program
 

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty (funkční období: 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021)

 

Předseda

Kudláčková

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd

legislativní komise
studijní komise

 

Místopředsedové

Fotografie

doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

studijní komise - předseda

Fotografie

Eliška Voříšková
magisterský studijní program F - 2. úsek studia

legislativní komise
studijní komise

 

Členové

Fotografie PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
zástupce oddělení, útvaru a středisek fakulty
Fotografie Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
katedra biofyziky a fyzikální chemie
Fotografie

PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
katedra farmakologie a toxikologie

ekonomická komise

Fotografie PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
katedra farmaceutické botaniky
Fotografie

Mgr. Miroslava Hozová
doktorský studijní program

legislativní komise
studijní komise

Fotografie prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
katedra organické a bioorganické chemie
Fotografie

Tomáš Jan
magisterský studijní program F - 2. úsek studia

ekonomická komise
studijní komise

Fotografie

Bc. Ondřej Keresteš
navazující magisterský studijní program ZB - 1. úsek studia

ekonomická komise
legislativní komise
studijní komise

Fotografie

Josef Kunrt
magisterský studijní program F - 3. úsek studia

studijní komise

Macháček

RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
katedra biochemických věd

Fotografie

PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
katedra sociální a klinické farmacie

studijní komise

Fotografie

Mgr. Petr Matouš
doktorský studijní program

ekonomická komise
legislativní komise - předseda
studijní komise

 

Fotografie

Adam Reguli
magisterský studijní program F - 2. úsek studia

studijní komise

Siatka PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
katedra farmakognozie
Szakosova

Mgr. Iveta Szakošová
katedra tělesné výchovy

Satinsky

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
katedra analytické chemie

ekonomická komise

Snejdrova

PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
katedra farmaceutické technologie

ekonomická komise - předsedkyně
studijní komise

 

Kristýna Vlachová
magisterský studijní program F - 2. úsek studia
člen AS FaF UK od 9. 5. 2018

Fotografie

Dieu Vu Hong
magisterský studijní program F - 4. úsek studia

studijní komise

 

Sekretářka Akademického senátu

Foto Renáta Zdanovcová
sekretářka Akademického senátu

 

Náhradníci do AS FaF uk pro funkční období 2018-2021:

  • zástupci studentů bakalářského a magisterského studia
    1. Jakub Mišík
    2. Jakub Radek Štoček

Bývalí členové AS ve funkčním období 2018-2021:

  • zástupci studentů bakalářského a magisterského studia:
    David Suchánek - do 4/2018

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS