Složení Akademického senátu

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty (funkční období: 1. 2. 2016 do 31. 1. 2019)

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
katedra farmakologie a toxikologie

Mgr. Petr Matouš
doktorský studijní program

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
katedra biofyziky a fyzikální chemie

Veronika Skalická
magisterský studijní program

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty  (funkční období: 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018)

 

Předseda

Kudláčková PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd
 

Místopředsedové

Fotografie doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy
Fotografie Mgr. Petr Matouš
PGS studium
 

Členové

Fotografie Mgr. Malek Azar
PGS studium
Fotografie PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
České farmaceutické muzeum
Fotografie doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
katedra farmaceutické botaniky
Fotografie PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
katedra farmakologie a toxikologie
Fotografie Petr Domecký
magisterský studijní program F - 4. úsek studia
Fotografie Pavlína Chladová
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
Fotografie Ondřej Keresteš
bakalářský studijní program ZB - 2. úsek studia
 
Kucharova

Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
katedra biofyziky a fyzikální chemie

Fotografie Josef Kunrt
magisterský studijní program F - 2. úsek studia
Macháček

Mgr. Miloslav Macháček
katedra biochemických věd

Fotografie PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
katedra sociální a klinické farmacie
Fotografie Markéta Pospíšilová
magisterský studijní program F - 4. úsek studia
Fotografie PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
katedra organické a bioorganické chemie
Siatka PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
katedra farmakognozie
Szakosova

Mgr. Iveta Szakošová
katedra tělesné výchovy

Satinsky doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
katedra analytické chemie
Snejdrova PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
katedra farmaceutické technologie
Fotografie Dieu Vu Hong
magisterský studijní program F - 3. úsek studia
 

Sekretářka Akademického senátu

Foto Renáta Zdanovcová
sekretářka Akademického senátu

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS