Složení Akademického senátu

Akademický senát Univerzity Karlovy

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty (funkční období: 1. 2. 2019 do 31. 1. 2022)

doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
katedra farmakologie a toxikologie
člen Ekonomické komise AS UK

Eliška Voříšková
magisterský studijní program
členka Legislativní komise AS UK
členka Petiční komise AS UK
členka Studijní komise AS UK

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
katedra biofyziky a fyzikální chemie
 

Tomáš Jan
magisterský studijní program
člen Petiční komise AS UK - předseda
člen Studijní komise AS UK
člen Ekonomické komise AS UK

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Zástupci akademické obce Farmaceutické fakulty (funkční období: 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021)

 

Předseda

Kudláčková

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
katedra biologických a lékařských věd

legislativní komise
studijní komise

 

Místopředsedové

Fotografie

doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

studijní komise - předseda

Fotografie

Eliška Voříšková
magisterský studijní program Farmacie – 5. úsek studia

legislativní komise
studijní komise

 

Členové

Fotografie PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
zástupce oddělení, útvaru a středisek fakulty
Fotografie Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
katedra biofyziky a fyzikální chemie
Fotografie

doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
katedra farmakologie a toxikologie

ekonomická komise

Peter-(6-of-7)-asi-nizsi-kvalita.jpg Peter Fecske
magisterský studijní program Farmacie – 2. úsek studia
člen AS FaF UK od 14. 10. 2020
Fotografie PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
katedra farmaceutické botaniky
Fotografie

Tomáš Jan
magisterský studijní program Farmacie – 4. úsek studia

ekonomická komise
studijní komise

 

Mgr. Pavel Jakubec
doktorský studijní program
člen AS FaF UK od 23. 9. 2020

Kostelansky-(2).jpg

Mgr. Filip Kostelanský
doktorský studijní program
člen AS FaF UK od 12. 9. 2018

legislativní komise

Kratky.jpg

doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
katedra organické a bioorganické chemie
člen AS FaF UK od 3. 12. 2018

legislativní komise

Macháček

RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
katedra biochemických věd

Fotografie

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
katedra sociální a klinické farmacie

studijní komise

Mišík

Jakub Mišík
magisterský studijní program Farmacie – 4. úsek studia
člen AS FaF UK od 26. 9. 2018

studijní komise

 

fotka_anna-(1-of-1).jpg

Bc. Anna Ocelková
navazující magisterský studijní program BLDZ – 1. úsek studia
členka AS FaF UK od 14. 10. 2020

Fotografie

Adam Reguli
magisterský studijní program Farmacie - 5. úsek studia

studijní komise

Siatka doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
katedra farmakognozie
Szakosova

Mgr. Iveta Szakošová
katedra tělesné výchovy

Satinsky

doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
katedra analytické chemie

ekonomická komise

Snejdrova

PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
katedra farmaceutické technologie

ekonomická komise - předsedkyně
studijní komise

Vlachova_k.jpg

Kristýna Vlachová
magisterský studijní program Farmacie – 5. úsek studia
člen AS FaF UK od 9. 5. 2018

 

Sekretářka Akademického senátu

Foto Renáta Zdanovcová
sekretářka Akademického senátu

 

Náhradníci do AS FaF UK pro funkční období 2018-2021:

 • zástupci studentů bakalářského a magisterského studia
  1. Filip Bařinka
  2. Jan Rataj
  3. Jiří Pchálek

Bývalí členové AS ve funkčním období 2018-2021:

 • zástupci akademických pracovníků
  prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. (KOBCH) - do 11/2018
 • zástupci studentů bakalářského a magisterského studia:
  David Suchánek - do 4/2018
  Dieu Vu Hong - do 9/2018
  Bc. Ondřej Keresteš - do 6/2020
  Josef Kunrt - do 9/2020
 • zástupci studentů doktorského studia:
  Mgr. Miroslava Hozová - do 9/2018
  Mgr. Petr Matouš - do 9/2020

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS