Vědecká rada fakulty

Při jmenování členů vědecké rady fakulty děkan dbá, aby v ní byly zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti studia pěstované na fakultě. Děkan zpravidla do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady. Podrobněji viz Statut fakulty, část II., čl. 11.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS