Disciplinární komise

Předsedu, další členy a náhradníky disciplinární komise fakulty jmenuje děkan se souhlasem senátu z členů akademické obce fakulty. Disciplinární komise má šest členů a čtyři náhradníky. Polovinu členů a náhradníků disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Viz Statut fakulty, část II., čl. 13. 

Disciplinární komise

Předseda

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Členové

prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Mgr. Veronika Pilařová (PGS)
Mgr. Petr Matouš (PGS)
Manuela Voráčová (studující)

Náhradní členové

prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Mgr. Miloslav Macháček
Maria Olenic (studující)
David Suchánek (studující)

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS