Disciplinární komise

Předsedu, další členy a náhradníky disciplinární komise fakulty jmenuje děkan se souhlasem senátu z členů akademické obce fakulty. Disciplinární komise má šest členů a čtyři náhradníky. Polovinu členů a náhradníků disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Viz Statut fakulty, část II., čl. 13. 

Disciplinární komise

Členové z řad akademických pracovníků FaF UK

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Členové z řad studentů FaF UK

Seyedmohammad Khatibi
Jana Sýkorová
Mgr. Eliška Voříšková

Náhradníci z řad akademických pracovníků FaF UK

prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
PharmDr. Petr Matouš, Ph.D.

Náhradníci z řad studentů FaF UK

Hana Janovcová
Anna Hanusová

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS