Disciplinární komise

Předsedu, další členy a náhradníky disciplinární komise fakulty jmenuje děkan se souhlasem senátu z členů akademické obce fakulty. Disciplinární komise má šest členů a čtyři náhradníky. Polovinu členů a náhradníků disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Viz Statut fakulty, část II., čl. 13. 

Disciplinární komise

Členové

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Tomáš Jan (studující)
Ing. Rozálie Peřinová (studující)
Mgr. Petr Domecký (studující)

Náhradní členové

doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Jana Sýkorová (studující)
Seyedmohammad Khatibi (studující)

 

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS