Disciplinární komise

Předsedu, další členy a náhradníky disciplinární komise fakulty jmenuje děkan se souhlasem senátu z členů akademické obce fakulty. Disciplinární komise má šest členů a čtyři náhradníky. Polovinu členů a náhradníků disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Viz Statut fakulty, část II., čl. 13. 

Disciplinární komise

Členové

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Tomáš Jan (studující)
Jakub Mišík (studující)
Mgr. Petr Domecký (studující)

Náhradní členové

doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Bc. Anh Vu Quynh (studující)
Ing. Rozálie Peřinová (studující)

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS