Disciplinární komise

Předsedu, další členy a náhradníky disciplinární komise fakulty jmenuje děkan se souhlasem senátu z členů akademické obce fakulty.

Disciplinární komise má šest členů a čtyři náhradníky. Polovinu členů a náhradníků disciplinární komise tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Viz Statut fakulty, část II., čl. 13. 

Složení komise

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS