Volby do komory akademických pracovníků (2024–2027)

Harmonogram voleb

Lhůta pro vyslovení nesouhlasu s kandidaturou - 15. 11. 2023

Zveřejnění kandidátní listiny pro 1. kolo - 16. 11. 2023

Termín 1. kola voleb - 27. – 29. 11. 2023

Zveřejnění výsledků 1. kola voleb - 30. 11. 2023

Lhota pro vyslovení nesouhlasu s kandidaturou v 2. kole - 7. 12. 2023

Zveřejnění kandidátní listiny pro 2. kolo - 8. 12. 2023

Termín 2. kola voleb - 18. – 20. 12. 2023

Zveřejnění výsledků - 21. 12. 2023

Volby do  komory akademických pracovníků probíhají na Farmaceutické fakultě novým volebním systémem, který se řídí Volebním řádem do Akademického senátu FaF

  • volby jsou dvoukolové
  • v 1. kole kandidují všichni akademičtí pracovníci, kteří nevyslovili nesouhlas (do 5 pracovních dnů od vyrozumění) 
  • do AS je voleno 14 zástupců systémem "všichni volí všechny" - tj. napříč všemi katedrami
  • do 2. kola postupuje zpravidla 28 kandidátů dle pořadí 
    • zaručený postup do 2. kola má vždy právě 1 zástupce každé katedry (pokud takový je a získá alespoň 1 hlas)
  • kandidáti postupující do 2. kola mohou do 5 pracovních dnů vyslovit nesouhlas se svou kandidaturou ve 2. kole
  • Na základě usnesení AS FaF č. 30-14 budou volby probíhat elektronicky

Přehled voleb:

Volební komise:

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - předseda

Anna Hanusová

PharmDr. Pavla Jančálková

doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D.

PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.

Mgr. Lukáš Matějka

Bc. Jana Straková

Mgr. Enikő Šikorová

JUDr. Jana Maleček Župčanová

 

aktualizace - 21. 12. 2023

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS