Doplňovací volby do Akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Medailonky kandidátů

Akademický senát FaF UK na svém zasedání dne 17. 4. 2018 vyhlásil dle čl. 6. Volebního řádu AS FaF UK doplňovací volby do AS FaF UK za skupinu tvořenou studenty bakalářského a magisterského studia.

   

Kandidovat může každý člen akademické obce ze skupiny tvořené studenty bakalářského a magisterského studia. Vyplněné nominační listy je nutné předat předsedkyni volební komise (Eliška Voříšková) do 2. 5. 2018.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS