Přehled výuky

Katedra zajišťuje výuku profilového předmětu Farmaceutické technologie. Výuka Farmaceutické technologie je zaměřena především na využití pomocných látek v léčivých přípravcích, technologii výroby lékových forem a kontrolu jejich kvality. Kromě tradičních lékových forem jsou nedílnou součástí výuky také moderní lékové systémy. Praktická výuka studentům umožňuje získání základních dovedností potřebných pro magistraliter přípravu a výrobu léčivých přípravků.

Katedra zajišťuje také výuku povinného předmětu Zdravotnické prostředky a výběrových předmětů Homeopatické přípravky a Kosmetologie pro farmaceuty. Ve spolupráci s nemocničními lékárnami jsou obecné technologické znalosti prohlubovány ve výběrovém předmětu Nemocniční příprava léčivých přípravků. Ve spolupráci s firmou Zentiva, k.s. je zajištěna výuka výběrových předmětů Úvod do industriální farmacie, Vývoj léčivého přípravku; na předmětu Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I a II se spolupodílí také firma Teva.

Doktorské studium

Kombinovaná a prezenční forma studia doktorského programu:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS