Přehled výuky

Katedra zajišťuje výuku profilového předmětu Farmaceutické technologie. Výuka Farmaceutické technologie je zaměřena především na využití pomocných látek v léčivých přípravcích, technologii výroby lékových forem a kontrolu jejich kvality. Kromě tradičních lékových forem jsou nedílnou součástí výuky také moderní lékové systémy. Praktická výuka studentům umožňuje získání základních dovedností potřebných pro magistraliter přípravu a výrobu léčivých přípravků.

Katedra zajišťuje také výuku povinného předmětu Zdravotnické prostředky a výběrových předmětů Homeopatické přípravky a Kosmetologie pro farmaceuty. Ve spolupráci s nemocničními lékárnami jsou obecné technologické znalosti prohlubovány ve výběrovém předmětu Nemocniční příprava léčivých přípravků. Ve spolupráci s firmou Zentiva, k.s. je zajištěna výuka výběrových předmětů Úvod do industriální farmacie, Vývoj léčivého přípravku; na předmětu Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I a II se spolupodílí také firma Teva.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Úvod do industriální farmacie 3. úsek Povinně volitelný 2/1
Zdravotnické prostředky 3. úsek Povinný 2/ 0
Farmaceutická technologie 4. úsek Povinný 5/ 5 4/ 5
Kosmetologie pro farmaceuty 4. úsek Povinně volitelný 2/ 0
Nemocniční příprava léčivých přípravků 4. úsek Povinně volitelný 2/2
Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I. 4. úsek Povinně volitelný 0/4
Průmyslová výroba farmaceutických přípravků II. 4. úsek Povinně volitelný 0/4
Technologie homeopatických přípravků 4. úsek Volitelný 2/ 0
Vývoj léčivého přípravku 4. úsek Povinně volitelný 0/1 0/1

Doktorské studium

Kombinovaná a prezenční forma studia doktorandského programu:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS