Přehled výuky

Katedra zajišťuje výuku profilového předmětu Farmaceutické technologie. Výuka Farmaceutické technologie je zaměřena především na využití pomocných látek v léčivých přípravcích, technologii výroby lékových forem a kontrolu jejich kvality. Kromě tradičních lékových forem jsou nedílnou součástí výuky také moderní lékové systémy. Praktická výuka studentům umožňuje získání základních dovedností potřebných pro magistraliter přípravu a výrobu léčivých přípravků.

Katedra zajišťuje také výuku povinného předmětu Zdravotnické prostředky a výběrových předmětů Homeopatické přípravky a Kosmetologie pro farmaceuty. Ve spolupráci s nemocničními lékárnami jsou obecné technologické znalosti prohlubovány ve výběrovém předmětu Nemocniční příprava léčivých přípravků. Ve spolupráci s firmou Zentiva, k.s. je zajištěna výuka výběrových předmětů Úvod do industriální farmacie, Vývoj léčivého přípravku; na předmětu Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I a II se spolupodílí také firma Teva.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Fyzikální základy lékových forem 3. úsek Povinný
Úvod do industriální farmacie 3. úsek Povinně volitelný
Zdravotnické prostředky 3. úsek Povinný
Farmaceutická technologie 4. úsek Povinný
Kosmetologie pro farmaceuty 4. úsek Povinně volitelný
Nemocniční příprava léčivých přípravků 4. úsek Povinně volitelný
Průmyslová výroba farmaceutických přípravků I. 4. úsek Povinně volitelný
Průmyslová výroba farmaceutických přípravků II. 4. úsek Povinně volitelný
Technologie homeopatických přípravků 4. úsek Volitelný
Vybrané metody farmaceutické technologie 4. úsek Povinně volitelný
Vývoj léčivého přípravku 4. úsek Povinně volitelný

Doktorské studium

Kombinovaná a prezenční forma studia doktorandského programu:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS