Katedra analytické chemie

Přehled výuky

Katedra zabezpečuje pro studium Farmacie výuku povinného předmětu Analytická chemie zahrnující kvalitativní a kvantitativní analýzu anorganických a organických látek a povinně volitelného předmětu Speciální metody instrumentální analýzy. Pro studium programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví zabezpečuje povinné předměty Analytická chemie, Instrumentální metody, Speciální instrumentální metody a Vybrané separační metody a dále volitelný předmět Analýza potravin. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Cílem výzkumné činnosti na katedře analytické chemie je vývoj, optimalizace a validace analytických metod pro selektivní detekci, kvantifikaci a monitorování biologicky významných látek s využitím zejména chromatografických, elektroforetických a průtokových metod ve spojení s moderní úpravou vzorku před analýzou. Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS