Katedra organické a bioorganické chemie

Přehled výuky

Katedra organické a bioorganické chemie zajišťuje pro studijní program Farmacie a studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví následující předměty.

Přehled výzkumné činnosti

Vědecký výzkum katedry je zaměřen na přípravu biologicky aktivních látek, především s antimykobakteriální, antifungální, kardioprotektivní a cytostatickou aktivitou a na studium závislostí mezi chemickou strukturou a účinkem připravených látek. Důležitou tematikou je rovněž výzkum akcelerantů transdermální permeace, tj. látek urychlující průnik léčiv přes kožní bariéru a výzkum látek regenerujících poškozenou kožní bariéru. Součástí výzkumné práce je NMR spektroskopie a její aplikace na strukturní analýzu látek.  Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS