Katedra farmaceutické technologie

Přehled výuky

Katedra Farmaceutické technologie zajišťuje výuku povinného předmětu Zdravotnické prostředky (3. úsek), který si klade za cíl definovat kategorie zdravotnických prostředků a jejich vlastnosti. V rámci předmětu je také kladen důraz na správné zacházení se zdravotnickými prostředky. Předmět Fyzikální základy lékových forem (3. úsek) studentům představuje základní fyzikální principy uplatňované při formulaci a stabilizaci lékových forem. Na tento předmět navazují povinné předměty Farmaceutická technologie I. (3. úsek) a Farmaceutická technologie II. (4. úsek), které patří mezi klíčové předměty farmaceutického studia. Předměty se zaměřují na teorii lékových forem, jejich zhotovování v laboratorním a také plně automatizovaném měřítku. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost katedry Farmaceutické technologie je orientována na zákonitosti tvorby konvenčních i moderních lékových forem a systémů s cílem optimalizace jejich strukturních charakteristik, fyzikálně-chemických a biofarmaceutických vlastností a na vytváření příslušných matematických modelů využitelných v procesu formulace a výroby. Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS