Katedra farmaceutické technologie

Přehled výuky

V 1. úseku studia se katedra ve spolupráci s katedrou Sociální a klinické farmacie podílí na výuce povinného předmětu Základy lékárenství, který má studenty připravit na povinnou týdenní stáž v lékárně. Ve 3. úseku zajišťuje katedra výuku povinného předmětu Zdravotnické prostředky, který si klade za cíl definovat kategorie zdravotnických prostředků, jejich vlastnosti a správné zacházení s nimi. Předmět Fyzikální základy lékových forem studentům představuje základní fyzikální principy uplatňované při formulaci a stabilizaci lékových forem. Na tento předmět navazují povinné předměty Farmaceutická technologie I (3. úsek) a Farmaceutická technologie II (4. úsek), které patří mezi klíčové předměty farmaceutického studia. Předměty se zaměřují na teorii lékových forem, jejich zhotovování v laboratorním a také plně automatizovaném měřítku. 

Dále katedra zajišťuje také výuku povinně volitelných předmětů Úvod do industriální farmacie (3. úsek) a Kosmetologie pro farmaceuty (4.úsek), a předměty zařazené do profilace Farmaceutická technologie (4. úsek): Vývoj léčivého přípravku (ve spolupráci s firmou Zentiva), Vybrané metody farmaceutické technologie a Průmyslová výroba léčivých přípravků (ve spolupráci s firmou Teva). Ve spolupráci s Katedrou sociální a klinické farmacie a nemocničními lékárnami je rovněž vyučován předmět Nemocniční příprava léčivých přípravků (4. úsek), zařazený do profilace Nemocniční farmacie. Předmět se specificky orientuje na náročné technologické přípravy (parenterální přípravky, příprava cytostatik, individuální příprava), realizované v nemocničních lékárnách. Ve vybraných lékárnách je poté možno absolvovalt řízenou praxi s prodlouženým pobytem na odděleních přípravy. V doktorském studiu je na katedře akreditován program Farmaceutická technologie.
Více informací...

Přehled výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost katedry je orientována na zákonitosti tvorby konvenčních i moderních lékových forem a systémů s cílem optimalizace jejich strukturních charakteristik, fyzikálně-chemických a biofarmaceutických vlastností a na vytváření příslušných matematických modelů využitelných v procesu formulace a výroby léčivých přípravků a profilu uvolňování léčivých látek.
Více informací...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS