Katedra farmaceutické technologie

Přehled výuky

V 1. úseku studia se katedra ve spolupráci s katedrou Sociální a klinické farmacie podílí na výuce povinného předmětu Základy lékárenství, který má studenty připravit na povinnou týdenní stáž v lékárně. Ve 3. úseku zajišťuje katedra výuku povinného předmětu Zdravotnické prostředky, který si klade za cíl definovat kategorie zdravotnických prostředků, jejich vlastnosti a správné zacházení s nimi. Předmět Fyzikální základy lékových forem studentům představuje základní fyzikální principy uplatňované při formulaci a stabilizaci lékových forem. Na tento předmět navazují ve 4. úseku povinné předměty Farmaceutická technologie I. a Farmaceutická technologie II., které patří mezi klíčové předměty farmaceutického studia. Předměty se zaměřují na teorii lékových forem, jejich zhotovování v laboratorním a také plně automatizovaném měřítku.  Dále katedra zajišťuje také výuku povinně volitelných předmětů Úvod do industriální farmacie (3. úsek) a Kosmetologie pro farmaceuty (4. úsek), a předměty zařazené do profilace Farmaceutická technologie (4. úsek): Vývoj léčivého přípravku (ve spolupráci s firmou Zentiva), Vybrané metody farmaceutické technologie a Průmyslová výroba léčivých přípravků (ve spolupráci s firmou Teva). Ve spolupráci s katedrou Sociální a klinické farmacie a nemocničními lékárnami je rovněž vyučován předmět Nemocniční příprava léčivých přípravků (4. úsek), který je od 2023/24 zařazen do profilace Nemocniční lékárenství. V doktorském studiu je na katedře akreditován program Farmaceutická technologie. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost katedry je orientována na zákonitosti tvorby konvenčních i moderních lékových forem a systémů s cílem optimalizace jejich strukturních charakteristik, fyzikálně-chemických a biofarmaceutických vlastností a na vytváření příslušných matematických modelů využitelných v procesu formulace a výroby. Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS