Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky

Přehled výuky

V rámci magisterského studia programu Farmacie zajišťuje katedra předměty charakterizující zdroje rostlinných drog, jejich využití v terapii, toxicitu, technologii jejich získávání a jejich použití jako léčiv a nutraceutik. Základním úvodním přípravnou disciplínou je Farmaceutická botanika I, II, na kterou navazuje profilový předmět Farmakognozie I, II, zakončený průběžnou SZZk. Dále jsou v tomto studijním programu vyučovány předměty: Toxicita přírodních látek, Fytochemické metody, Biotechnologie, Produkce léčivých rostlin, Potravní doplňky-Nutraceutika, Fytofarmaka a Technologie přírodních léčiv. Ve studijním programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví zajišťuje katedra výuku volitelných předmětů Léčiva přírodního původu, ve spolupráci s katedrou analytické chemie se podílí na výuce předmětů Pokročilé metody forenzní analýzy a Pokročilé techniky analýzy látek přírodního původu. Na katedře jsou vypracovávány bakalářské a diplomové práce, které se zabývají především izolací sekundárních metabolitů rostlin a jejich biologickou aktivitou. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Katedra se prioritně zaměřuje na studium obsahových látek rostlin (sekundární metabolity) a jejich biologickou aktivitu. Vychází ze základní rostlinné suroviny, jejíž produkce a kvalita jsou též tématem výzkumné práce odborného týmu katedry; dále sleduje procesy biogeneze metabolitů v rostlinných tkáních (tkáňové kultury). Z pohledu biologické aktivity se pozornost zaměřuje na ovlivnění procesů u neurodegenerativních, kardiovaskulárních a invazivních onemocnění (onkologické procesy a mikrobiální plrocesy). Výzkum je rovněž směrován na přípravu polosyntetických derivátů přírodních látek (případně jejich totální syntézu) a následně sledování jejich biologickou aktivitu. Za účelem optimalizace struktury derivátů jsou ve spolupráci s Centrem biomedicínského výzkumu využívány dockingové studie. Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS