Přehled výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost katedry je orientována na zákonitosti tvorby tradičních i moderních lékových forem a systémů s cílem optimalizace jejich strukturních charakteristik, fyzikálně-chemických a biofarmaceutických vlastností a na vytváření příslušných matematických modelů využitelných v procesu formulace a výroby.

Zaměřuje se přitom na studium mechanických, termických, dispergačních, modulačně absorbčních, disolučních  a biodegradabilitních vlastností farmaceutických pomocných látek a jejich soustav určených pro podání léčiv s rozdílně modulovanou kinetikou uvolňování. Soustřeďuje se přitom na studium orálních, perorálních, dermálních, transdermálních, očních a parenterálních lékových forem. Rozvíjí se rovněž problematika vybraných léčivých přípravků, zejména biodegradovatelných polymerních implantátů a nanovlákenných nosičů léčivých látek.

Katedra ve zmíněných oblastech rovněž garantuje rigorózní a doktorské studijní programy v oboru Farmaceutická technologie

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS