Katedra biochemických věd

Přehled výuky

Katedra biochemických věd zajišťuje v magisterském studiu výuku pěti na sebe navazujících biochemických disciplín: Obecná biochemie, Molekulární biologie, Patobiochemie, Xenobiochemie a Klinické biochemie. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Výzkumná práce katedry je zaměřena zejména na studium biotransformace léčiv a účinků léčiv na enzymové aktivity in vitro a in vivo za fyziologických podmínek a u experimentálních patologických stavů. Tyto výzkumné úkoly jsou řešeny v rámci získaných grantů GA ČR a GA UK. Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS