Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Přehled výuky

Výuka biofyziky, fyzikální chemie a matematiky poskytuje studentům základní znalosti nezbytné pro studium farmacie ve vyšších ročnících. Koncepce předmětů je volena v návaznosti na další předměty přednášené na fakultě. Uvedené předměty pro obor Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví jsou koncipovány s ohledem na specifiku tohoto studia, zejména s větším důrazem na přístrojovou techniku. Výuka výpočetní techniky vybavuje studenty znalostmi práce na počítače, které jsou užitečné zejména při psaní závěrečných prací. Pro studenty postgraduálního studia nabízí katedra kurz základy statistiky.
Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Oddělení matematiky a statistiky se věnuje vývoji matematikých modelů a simulací především farmakologických procesů, zejména procesu uvolňování léčiva v orgánech a uvnitř buňek. Dále se zabývá kvantově-chemickými výpočty elektronové struktury metodou funkcionálu hustoty, molekulárně-dynamickými simulacemi a statistickými postupy použitými ve farmako-technickém, farmako-sociálním a farmakologickém výzkumu.

Oddělení biofyziky se zabývá třemi výzkumnými směry, a to výzkum v oblasti radioaktivního značení biologicky aktivních látek, studium biofyziky lipidů lidského stratum corneum podílejících se na bariérové funkci kůže a sledování míry oxidativního poškození lidského organismu.

Oddělení fyzikální chemie je zaměřeno na studium termodynamických charakteristik interakcí léčiv s biologickými makromolekulami. Dále se zabývá zkoumáním oxidačně-redukčních vlastností biologicky aktivních látek pomocí elektrochemických technik a provádí stanovení fyzikálně chemických charakteristik nově připravených potenciálních léčiv a vývoj HPLC metod.
Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS