Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Přehled výuky

Výuka biofyziky, fyzikální chemie, matematiky a statistiky poskytuje studentům základní znalosti nezbytné pro studium farmacie ve vyšších ročnících. Koncepce předmětů je volena v návaznosti na další předměty přednášené na fakultě. Uvedené předměty pro obor zdravotnická bioanalytika jsou koncipovány s ohledem na specifiku tohoto studia, zejména s větším důrazem na přístrojovou techniku. Výuka výpočetní techniky vybavuje studenty znalostmi práce na počítače, které jsou užitečné zejména při psaní závěrečných prací. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Oddělení biofyziky se zabývá dvěmi výzkumnými směry a to jednak výzkum v oblasti radioaktivního značení biologicky aktivních látek a jednak se zabývá sledováním míry oxidativního poškození lidského organismu.

Oddělení fyzikální chemie je zaměřeno na studium termodynamických charakteristik interakcí léčiv s biologickými makromolekulami a na využití zajímavých fotofyzikálních vlastností derivátů porfyrinu v terapii nádorů resp. jako fluorescenčních senzorů. Dále provádí stanovení fyzikálně chemických charakteristik nově připravených potenciálních léčiv a vývoj HPLC metod.

Oddělení matematiky a statistiky se věnuje vývoji matematikých modelů a simulací farmakologických procesů, zejména procesu uvolňování léčiva v orgánech a uvnitř buňek. Dále se zabývá statistickými postupy použitými ve farmako-technickém, farmako-sociálním a farmakologickém výzkumu. Více...

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS