Studijní program Farmaceutická technologie

Akreditace

31. 10. 2018 - 31. 10. 2028

Charakteristika

Doktorský studijní program Farmaceutická technologie poskytuje rozšířený soubor vědecky fundovaných poznatků o struktuře, formulaci a hodnocení lékových forem. Studijní program je určen především pro absolventy magisterského studijního programu farmacie a příbuzných přírodovědně či chemicky založených oborů. Absolvent během studia získá speciálně strukturované a rozsáhlé znalosti v hlavních oblastech oboru farmaceutické technologie a v jejím kontextu bude ve své budoucí práci schopen aplikovat zásadní nové poznatky z důležitých oblastí farmacie. Získané poznatky jsou plně využitelné při vysoce kvalifikované profesní činnosti ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve farmaceutickém průmyslu, ve výrobní a kontrolní činnosti v nemocničních lékárnách a ve školství farmaceutického a jiného blízkého přírodovědného zaměření.

Studijní předměty

Studijní plán se sestavuje pro každého studenta individuálně. Povinně obsahuje jazykovou zkoušku (angličtina). Dále se dle studijního plánu předepisují tři zkoušky z následujícího seznamu:

 1. Fyzikální základy formování léčivých přípravků
 2. Farmaceutické pomocné látky
 3. Farmaceutické technologické postupy při formování léčivých přípravků
 4. Zkušební metody farmaceutické technologie
 5. Biofarmaceutické aspekty formování léčivých přípravků
 6. Lékové formy
 7. Lékové formy s modifikovaným uvolňováním léčiva
 8. SDZ - Farmaceutická technologie

U studentů, kteří v magisterském studijním programu neabsolvovali základní farmaceutické předměty, budou v individuálních studijních plánech výše uvedené předměty rozšířeny o základní farmaceutické předměty. Student si může zapsat také předměty z nabídky ostatních oborů podle individuálního zaměření práce.

Oborová rada

Předseda

 • doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

Členové oborové rady

 • doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 • doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
 • doc. Dipl.-Math., Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
 • Mgr. Richard Szrajber
 • Ing. Pavel Šebek, CSc.
 • prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
 • doc. Dr. rer.nat. Mgr. Jarmila Zbytovská

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

 1. Lékopisná klasifikace lékových forem
 2. Farmaceutické výrobní operace
 3. Zkušební metody farmaceutické technologie
 4. Farmaceutické obaly
 5. Stabilizace léčivých přípravků
 6. Farmaceutické pomocné látky
 7. Tekuté lékové formy. Nosní a ušní přípravky
 8. Farmaceutické emulze. Mikroemulze
 9. Farmaceutické suspenze. Nanosuspenze
 10. Farmaceutické polymerní soustavy, slizy a gely.
 11. Prášky, zásypy, granuláty. Tobolky.
 12. Tablety a obalené tablety
 13. Rektální a vaginální přípravky.
 14. Oční přípravky
 15. Polotuhé přípravky ke kožní aplikaci
 16. Aerodisperzní přípravky. Inhalanda. Léčivé pěny.
 17. Parenterální přípravky
 18. Lékové formy a systémy pro cílenou distribuci léčiv.
 19. Matricové systémy s řízeným uvolňováním léčiva.
 20. Membránové systémy s řízeným uvolňováním léčiva

Studentu je při státní doktorské zkoušce zadáno téma z uvedených tematických okruhů podle zaměření disertační práce.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS