Katedra farmakologie a toxikologie

Přehled výuky

Katedra zajištuje výuku profilového předmětu Farmakologie. Pro potřeby praxe je její výuka více směřována ke klinickým aspektům. Dále je zajištována výuka povinných předmětů Veterinární léčiva, Toxikologie a výběrově povinného předmětu Radiofarmaka. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Vědecká aktivita katedry je směřována do sedmi oblastí: Průnik farmak tělesnými membránami, Farmakologie hladkého svalu, Toxikologické aspekty polutantů, Sociální a zdravotní důsledky drogové závislosti, Kardiovaskulární farmakologie, Farmakokinetika a cílená distribuce léčiv, Léčivo v péči o lovnou zvěř. Více...

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS