Katedra biologických a lékařských věd

Přehled výuky

Úkolem systému výuky je studentům farmacie osvětlit podstatu a vzájemné souvislosti dějů probíhajících v lidském těle za podmínek fyziologických i za podmínek chorobných procesů. Předmětový modul tak v ucelené podobě představuje základ pro pochopení patogeneze, prevence a farmakoterapie nemocí. Více ...

Přehled výzkumné činnosti

Pracovní skupina biologicko-morfologická se zabývá studiem mikroskopické stavby vybraných tkáňových modelů a jejich diferenciace v období časného ontogenetického vývoje individua. Pracovní skupina fyziologie se zabývá výzkumem výživy a činnosti některých orgánových systémů. Pracovní skupina mikrobiologie a imunologie se zabývá laboratorním hodnocením antimikrobiální aktivity látek s potenciálním antifungálním účinkem. Více...

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS