Přehled výuky

V rámci magisterského studijního programu Farmacie zajišťuje výuku pěti na sebe navazujících předmětů. Vedle dvou stěžejních disciplín farmaceutického studia to je také jeden povinně volitelný předmět a dva  volitelné předměty. Forma teoretické i praktické výuky je velmi široká a zahrnuje přednášky, semináře, praktická cvičení, případně i exkurze do zdravotnických, resp. výrobních zařízení. Výuka magisterského studijního programu Farmacie probíhá jednak v českém, jednak v anglickém jazyce.

V rámci bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika je vyučován jeden povinný a jeden  volitelný předmět. V navazujícím magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika jsou vyučovány dva volitelné předměty. Důležitou součástí výuky katedry jsou bakalářské a diplomové práce, převážně experimentálního charakteru. Ročně vypracuje na katedře diplomovou práci okolo dvaceti studentů.

Vedle magisterského a bakalářského studijního programu katedra zabezpečuje i studium dvou stejnojmenných oborů doktorského studijního programu.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Farmaceutická analýza I 2. úsek Povinný
Farmaceutická chemie 3. úsek Povinný
Kontrola chemických léčiv I 3. úsek Povinný
Technologie syntetických léčiv 3. úsek Povinně volitelný
Vývojové směry v oblasti chemických léčiv 3. úsek Volitelný
Genová terapie a biologická léčiva 4. úsek Povinně volitelný
Kontrola chemických léčiv II 4. úsek Povinný
Monitorování lékových hladin 4. úsek Povinně volitelný

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ
Chemická léčiva 2. úsek Volitelný
Analýza exogenních látek v biologickém materiálu 3. úsek Povinný
Správná laboratorní praxe 3. úsek Povinný

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Chemická léčiva II 1. úsek Volitelný
Analýza chemických léčiv 2. úsek Volitelný

Doktorské studium

V doktorském studiu jsou na katedře akreditovány programy:

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS