Přehled výuky

V rámci magisterského studijního programu Farmacie zajišťuje výuku pěti na sebe navazujících předmětů. Vedle dvou stěžejních disciplín farmaceutického studia to je také jeden povinně volitelný předmět a dva  volitelné předměty. Forma teoretické i praktické výuky je velmi široká a zahrnuje přednášky, semináře, praktická cvičení, případně i exkurze do zdravotnických, resp. výrobních zařízení. Výuka magisterského studijního programu Farmacie probíhá jednak v českém, jednak v anglickém jazyce.

V rámci bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika je vyučován jeden povinný a jeden  volitelný předmět. V navazujícím magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika jsou vyučovány dva volitelné předměty. Důležitou součástí výuky katedry jsou bakalářské a diplomové práce, převážně experimentálního charakteru. Ročně vypracuje na katedře diplomovou práci okolo dvaceti studentů.

Vedle magisterského a bakalářského studijního programu katedra zabezpečuje i studium dvou stejnojmenných oborů doktorského studijního programu.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Farmaceutická analýza I 2. úsek Povinný 2/2
Farmaceutická chemie 3. úsek Povinný 3/5 3/1
Kontrola chemických léčiv I 3. úsek Povinný 2/ 5
Technologie syntetických léčiv 3. úsek Povinně volitelný 2/ 1
Vývojové směry v oblasti chemických léčiv 3. úsek Volitelný 1/ 0
Genová terapie a biologická léčiva 4. úsek Povinně volitelný 1/ 1
Kontrola chemických léčiv II 4. úsek Povinný 2/ 3
Monitorování lékových hladin 4. úsek Povinně volitelný 2/ 2

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Chemická léčiva 2. úsek Volitelný 2/ 2
Analýza exogenních látek v biologickém materiálu 3. úsek Povinný 3/ 2
Správná laboratorní praxe 3. úsek Povinný 1/ 0

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Chemická léčiva II 1. úsek Volitelný 2/ 0
Analýza chemických léčiv 2. úsek Volitelný 2/4

Doktorské studium

V doktorském studiu jsou na katedře akreditovány programy:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS