Přehled výuky

Koncepce předmětů biofyzika, fyzikální chemie a matematika je volena s ohledem na návaznost dalších předmětů přednášených na fakultě. Studenti získávají kromě nezbytných obecných znalostí i rozsáhlejší výklad těch partií, které jim slouží k pochopení matematického aparátu a fyzikálních, resp. fyzikálně chemických jevů, s nimiž se setkají v dalším studiu. V rámci biofyziky a fyzikální chemie studenti získávají i základy metodiky experimentální práce, včetně studia základů přístrojové techniky.

Uvedené předměty pro obor Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví jsou koncipovány s ohledem na specifiku tohoto studia, zejména s větším důrazem na přístrojovou techniku. Výuka výpočetní techniky je zaměřena na praktické využití textových a tabulkových editorů počítačů, s ohledem na specifické potřeby farmaceutické problematiky.

Pro studenty postgraduálního studia nabízí katedra kurz základy statistiky, které uvede posluchače do statistických analýz nejběžnějších pro výzkum, který probíhá na farmaceutické fakultě.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS