Přehled výuky

Koncepce předmětů biofyzika, fyzikální chemie, matematika a statistika je volena s ohledem na návaznost dalších předmětů přednášených na fakultě. Studenti získávají kromě nezbytných obecných znalostí i rozsáhlejší výklad těch partií, které jim slouží k pochopení matematického aparátu a fyzikálních resp. fyzikálně chemických jevů, s nimiž se setkají v dalším studiu. V rámci biofyziky a fyzikální chemie studenti získávají i základy metodiky experimentální práce, včetně studia základů přístrojové techniky. Uvedené předměty pro obor zdravotnická bioanalytika jsou koncipovány s ohledem na specifiku tohoto studia, zejména s větším důrazem na přístrojovou techniku. Výuka výpočetní techniky je zaměřena na praktické využití textových a tabulkových editorů počítačů, s ohledem na specifické potřeby farmaceutické problematiky.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Aplikovaná výpočetní technika 1. úsek Volitelný
Biofyzika 1. úsek Povinný
Fyzikální chemie 1. úsek Povinný
Matematika 1. úsek Povinný
Aplikovaná statistika 2. úsek Povinný

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ
Biofyzika 1. úsek Povinný
Fyzikální chemie 1. úsek Povinný
Matematika 1. úsek Povinný
Výpočetní technika 1. úsek Volitelný
Aplikovaná statistika 2. úsek Povinný

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS