Přehled výuky

Koncepce předmětů biofyzika, fyzikální chemie, matematika a statistika je volena s ohledem na návaznost dalších předmětů přednášených na fakultě. Studenti získávají kromě nezbytných obecných znalostí i rozsáhlejší výklad těch partií, které jim slouží k pochopení matematického aparátu a fyzikálních resp. fyzikálně chemických jevů, s nimiž se setkají v dalším studiu. V rámci biofyziky a fyzikální chemie studenti získávají i základy metodiky experimentální práce, včetně studia základů přístrojové techniky. Uvedené předměty pro obor zdravotnická bioanalytika jsou koncipovány s ohledem na specifiku tohoto studia, zejména s větším důrazem na přístrojovou techniku. Výuka výpočetní techniky je zaměřena na praktické využití textových a tabulkových editorů počítačů, s ohledem na specifické potřeby farmaceutické problematiky.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Aplikovaná výpočetní technika 1. úsek Volitelný 0/ 1
Biofyzika 1. úsek Povinný 2/1
Fyzikální chemie 1. úsek Povinný 2/2
Matematika 1. úsek Povinný 1/1
Aplikovaná statistika 2. úsek Povinný 1/ 1

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Biofyzika 1. úsek Povinný 2/2
Fyzikální chemie 1. úsek Povinný 2/ 3
Matematika 1. úsek Povinný 1/1
Výpočetní technika 1. úsek Volitelný 0/ 2
Aplikovaná statistika 2. úsek Povinný 1/ 1

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS