Personální obsazení

Sekretářka:
Lenka Čermáková

Učitelé a vědečtí pracovníci katedry

Emeritní profesoři:
prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Učitelé s částečným pracovním úvazkem:
doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
Externí učitelé ostatní:
Mgr. Halina Šimková
plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
PharmDr. Viktor Voříšek

Ostatní pracovníci

Lenka Čermáková
Mgr. Zuzana Hadysová
Bc, Jana Hovorková
Mgr. Ondřej Jung
Bc. Ondřej Keresteš
Jarmila Sovová
Šárka Strnadová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS