Přehled výuky

Katedra analytické chemie zajišťuje výuku předmětů ANALYTICKÁ CHEMIE a INSTRUMENTÁLNÍ METODY v obou semestrech 2. úseku studia Farmacie a stejně tak ve 2. úseku studia Zdravotnická bioanalytika (s rozšířenou výukou praktických cvičení), zakončené zkouškou. Cílem je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro racionální zajištění chemické a instrumentální analýzy anorganických a organických látek včetně léčiv. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů chemických a instrumentálních metod analýzy, ve zvýraznění problémového přístupu a v prohloubení návazností na další studované předměty a praxi. V praktických cvičeních je důsledně vyčleněn časový úsek zaměřený na samostatný přístup studentů ke strategii a řešení analytických problémů.

Výuka ANALYTICKÉ CHEMIE a INSTRUMENTÁLNÍCH METOD má významný vliv na utváření logických myšlenkových postupů i návodů pro jednání budoucího farmaceuta či bioanalytika tím, že seznamuje studenta se širokou paletou biologicky aktivních látek a formou vlastních experimentálních zkušeností s řadou těch jejich vlastností, které mají bezprostřední vztah k biologickému resp. terapeutickému účinku. Umožňuje osvojit si tvůrčí přístup k práci a nezbytné pracovní návyky farmaceuta či bioanalytika - samostatnost, přesnost, čistotu, laboratorní zručnost.

Pro cíleně směrovanou přípravu studentů jsou určeny další předměty - SPECIÁLNÍ METODY INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZY – přednášky a SPECIÁLNÍ METODY INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZY – praktická cvičení (3. úsek magisterského studia Farmacie, specializace Farmaceutická analýza) a SPECIÁLNÍ INSTRUMENTÁLNÍ METODY (3. úsek bakalářského studia Zdravotnická bioanalytika) - zdůrazňující současný trend instrumentalizace a širokého využívání výpočetní techniky nejen pro sběr a zpracování dat, ale i pro získávání informací a řízení procesů. Volitelné předměty jsou zastoupeny POKROČILÝMI SEPARAČNÍMI METODAMI (3. úsek magisterského studia Farmacie), HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ (4. úsek magisterského studia Farmacie), VÝPOČTY V ANALYTICKÉ CHEMII (2. úsek bakalářského studia Zdravotnická bioanalytika) a VYHODNOCOVÁNÍM INSTRUMENTÁLNÍCH METOD (2. úsek bakalářského studia Zdravotnická bioanalytika).

Katedra analytické chemie dále zajišťuje výuku v 1. úseku magisterského studia Zdravotnická bioanalytika v předmětu VYBRANÉ SEPARAČNÍ METODY a předmětu ANALÝZA POTRAVIN. Cílem obou předmětů je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů instrumentálními metodami, zejména separačními, se zvláštním důrazem na optimální volbu metody a postupu vzhledem k povaze vzorku na základě hlubokých znalostí podstaty, možností i omezení instrumentálních metod. Praktická cvičení jsou individualizována a probíhají ve skupině 3 - 4 posluchačů.

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Analytická chemie 2. úsek Povinný
Instrumentální metody 2. úsek Povinný
Pokročilé separační metody 3. úsek Volitelný
Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení) 3. úsek Povinně volitelný
Speciální metody instrumentální analýzy (přednášky) 3. úsek Povinně volitelný
Hmotnostní spektrometrie 4. úsek Volitelný

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ
Analytická chemie 2. úsek Povinný
Instrumentální metody 2. úsek Povinný
Vyhodnocování instrumentálních metod 2. úsek Volitelný
Výpočty v analytické chemii 2. úsek Volitelný
Speciální instrumentální metody 3. úsek Povinný

Zdravotnická bioanalytika (navazující magisterské studium)

Předmět Úsek Typ
Analýza potravin 1. úsek Volitelný
Vybrané separační metody 1. úsek Povinný

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován obor:

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS