Přehled výuky

Katedra zajišťuje pro studijní program Farmacie a studijní program Zdravotnická bioanalytika následující předměty:

Farmacie (magisterské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Bioorganická chemie 1. úsek Povinný 1/0
Konstituce organických sloučenin 1. úsek Volitelný 0/1
Obecná a anorganická chemie 1. úsek Povinný 2/1
Obecná chemie v příkladech 1. úsek Volitelný 0/1
Organická chemie I 1. úsek Povinný 2/1
Organická chemie II 1. úsek Povinný 2/1
Řešené úlohy z organické chemie 1. úsek Volitelný 0/1
Chemická laboratorní technika 2. úsek Povinný 0/5
Vybrané metody laboratorní techniky 2. úsek Volitelný 0/ 2
Pokročilá organická chemie 3. úsek Volitelný 0/ 3

Zdravotnická bioanalytika (bakalářské studium)

Předmět Úsek Typ Zimní P/C Letní P/C
Obecná a anorganická chemie 1. úsek Povinný 2/2
Obecná chemie v příkladech 1. úsek Volitelný 0/ 1
Organická chemie 1. úsek Povinný 4/2
Řešené úlohy z organické chemie 1. úsek Volitelný 0/1
Chemická laboratorní technika 2. úsek Povinný 0/4

Doktorské studium

V doktorském studiu je na katedře akreditován obor:

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS