Přehled výzkumné činnosti

Vědecký výzkum katedry je zaměřen na přípravu biologicky aktivních látek, především s antimykobakteriální, antifungální, kardioprotektivní a cytostatickou aktivitou a na studium závislostí mezi chemickou strukturou a účinkem připravených látek. Důležitou tematikou je rovněž výzkum akcelerantů transdermální permeace, tj. látek urychlující průnik léčiv přes kožní bariéru a výzkum látek regenerujících poškozenou kožní bariéru. Součástí výzkumné práce je NMR spektroskopie a její aplikace na strukturní analýzu látek.

Detailnější informace o jednotlivých výzkumných skupinách jsou k nalezení na vědeckém portálu fakulty.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS