Sympozia přidružená k Evropskému kongresu klinické farmacie | Podmínky registrace

Sympozia přidružená k Evropskému kongresu klinické farmacie

Podmínky registrace

V případě zájmu o účast na afiliovaných Sympoziích kongresu ESCP se registrujte kliknutím na odkaz „Registrace na akce“.

Vzhledem k omezené kapacitě 100 účastníků je nutné se registrovat předem na webových stránkách Univerzitního vzdělávacího centra KF nejpozději den před akcí. Platby je možné provádět pouze bezhotovostním převodem. Při provedení platby den před akcí a později bude u registrace vyžadován doklad (kopie) platby registračního poplatku (nelze garantovat, že je platba již zanesena v systému Ekonomického oddělení FaF UK).

Platba

Registrační poplatek je 630 Kč (nebo 25 EUR) na jedno affiliované Sympozium ke kongresu ESCP a zahrnuje poplatek za odborný program a občerstvení během jedné akce. V případě účasti na více Sympoziích odpovídá registrační poplatek násobku počtu zvolených Sympozií.

Platby registračního poplatku zasílejte po vyplnění registračního formuláře na účet:

  • Účet ČSOB: 153149586/0300
  • IBAN: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
    Swift: CEKOCZPP
  • Variabilní symbol: 4650146
  • V platbě ve zprávě pro příjemce vyplňte jako povinný údaj jméno a příjmení účastníka akce.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS