Studijní program Zdravotnická bioanalytika

Kombinovaná forma studia

Bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika je možné studovat také v v kombinované formě:

Přijímací řízení

Studijní program "Zdravotnická bioanalytika" je koncipován jako bakalářský tříletý prezenční nebo bakalářský tříletý kombinovaný, zakončený státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Vzdělání je koncipováno tak, aby odpovídalo kvalifikaci zdravotního laboranta. Absolvent studijního programu zdravotnická bioanalytika se výrazně odlišuje od absolventa studijního programu farmacie, proto také tento absolvent nemá kvalifikaci pro práci v lékárenské službě.

V rámci bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika lze studovat studijní obor Zdravotní laborant.

Studijní obor Zdravotní laborant

Kombinovaná forma studia

Bakalářský studijní program Zdravotnická bioanalytika v kombinované formě studia umožní současným pracovníkům se středoškolským vzděláním ve všech typech laboratoří klinických oborů, v laboratořích transfúzního lékařství a hygienické služby zvýšení kvalifikace absolvováním tříletého bakalářského studijního programu. U uchazečů se předpokládá praxe v oboru.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS