Celoživotní vzdělávání

Univerzita třetího věku

Aktivním seniorům dáváme příležitost k rozšíření znalostí v těchto kurzech:

Zájmový specializační program Léčivé rostliny

Zájmový specializační program celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny" fakulta uskutečňuje v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádem celoživotního vzdělávání UK. Program byl zahájen v září 1991, do programu přijímá děkan fakulty. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Více informací...

Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF

Univerzitní centrum klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání - UCKF je nezávislou školící platformou oboru klinická farmacie založenou Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové. Vzdělávací akce jsou pořádány univerzitním vzdělávacím centrem za podpory akademické sféry a ve spolupráci s praktickými pracovišti, s podporou Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti. Více informací...

Lékové informační centrum

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, pořádáme odborné stáže, které se věnují především prohloubení znalostí a práci s odbornými informačními zdroji, základům farmakoepidemiologie a interpretaci informací o léčivech.
Více informací...

Jednodení juniorská Univerzita Karlova

Umožnuje studentům středních škol stát se na jeden den vysokoškolským studentem.
Více informací...

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS