Celoživotní vzdělávání

Univerzita třetího věku

Aktivním seniorům dáváme příležitost k rozšíření znalostí v těchto kurzech:

Zájmový specializační program Léčivé rostliny

Zájmový specializační program celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny" fakulta uskutečňuje v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádem celoživotního vzdělávání UK. Program byl zahájen v září 1991, do programu přijímá děkan fakulty. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Více informací...

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) je nezávislou školící platformou oboru klinická farmacie založenou Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové. Vzdělávací akce jsou pořádány univerzitním vzdělávacím centrem za podpory akademické sféry a ve spolupráci s praktickými pracovišti, s podporou Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti. Aktivity vzdělávacího centra probíhají v úzké spolupráci s Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a dalšími odbornými farmaceutickými a lékařskými sekcemi a společnostmi. Více informací...

Lékové informační centrum

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, pořádáme odborné stáže, které se věnují především prohloubení znalostí a práci s odbornými informačními zdroji, základům farmakoepidemiologie a interpretaci informací o léčivech.
Více informací...

Jednodení juniorská Univerzita Karlova

Umožnuje studentům středních škol stát se na jeden den vysokoškolským studentem.
Více informací...

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS