Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Kurz "Člověk a lék II"

Aktivním seniorům dáváme opět příležitost k rozšíření znalostí a k debatě v dvousemestrovém kurzu: „Člověk a lék II“.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný jak pro loňské absolventy, tak pro posluchače, kteří vloni nestudovali. Program Univerzity třetího věku (U3V)  je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Čím se bude kurz zabývat?

Do kurzu jsme zařadili témata zcela nová i taková, která navazují na loňský úspěšný ročník. Naši učitelé budou v 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o stanovení koncentrací léků v tělech pacientů, o moderních kosmetických přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem u nemocí srdce a cév, o biologické léčbě v onkologii. Zabývat se budeme přírodními látkami využitelnými při péči o pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmaceutické péče, samoléčení či farmakoekonomiky. Zařazena bude i problematika výživy vhodné pro udržení zdraví. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.

Každému z témat budou věnovány 3 vyučovací hodiny, přičemž čtvrtina až třetina času bude věnována diskusi o dané problematice. Podklady k přednáškám budou účastníkům zasílány elektronicky.

Program podzimní části kurzu

Datum

Vyučující

Téma

11.10.

PharmDr. Petr Jílek, CSc.

Biologická léčba protilátkami

18.10.

PharmDr. Helena Marešová

Základy a úskalí použití komplementární medicíny v samoléčbě

25.10.

prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

Ateroskleróza, možnosti prevence a léčba komplikací

01.11.

doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Léčba světlem

08.11.

doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Příběhy léčiv, aneb dlouhá cesta z chemické laboratoře až do lékárny

15.11.

PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.

Těžké kovy – co mohou v těle způsobovat

22.11.

PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.

Stanovení léčiv v tělních tekutinách

29.11.

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Výživa ve vyšším věku – praktické recepty

06.12.

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Přírodní látky v terapii Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby

13.12.

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

Čím se léčilo?

 

Kde a kdy bude kurz probíhat?

  • Kurz bude probíhat v Hradci Králové, v budově Farmaceutické fakulty UK v Heyrovského ulici (mapka) od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Začínáme 11. 10. 2017 a pokračujeme každou další středu do Vánoc. Druhá část přednášek proběhne od března do května 2018. 
  • Cena kurzu je 500 Kč za školní rok.

Jak se na kurz přihlásit?

S platností od 19. 10. 2017 lze podávat přihlášky pouze v papírové formě a to i po zahájení kurzu.

Papírová přihláška

Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení jako dokument Word (doc) nebo jako dokument PDF. Formulář si můžete také vyžádat na vrátnici fakulty v Heyrovského ulici. Vyplněnou „papírovou“ přihlášku a doklad o zaplacení lze zaslat na Farmaceutickou fakultu poštou nebo odevzdat do podatelny ve vestibulu fakulty. Kontaktní údaje a platební podmínky jsou uvedeny v přihláškách.

Kontakt

Případné dotazy ke kurzu zodpoví dr. Petr Jílek, tel. 495 067 365, e-mail jilek@faf.cuni.cz

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS