Studijní program Bioanalytické metody

Absolvent doktorského studia Bioanalytické metody je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, specializovaný pro práci v klinických laboratořích, laboratořích hygienické služby, biochemických, toxikologických a hematologických laboratořích. Získává pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice instrumentálních metod analýzy, validaci metod a akreditaci bioanalytických laboratoří. Ovládá metody zpracování a analýzy biologického materiálu a odpovídající přístrojovou techniku. Je schopen posoudit klinický význam laboratorních vyšetření a možnou interpretaci jejich výsledků v takovém stupni a rozsahu, aby mohl být konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v diagnostické, terapeutické a léčebně preventivní činnosti.

Akreditace

28. 11. 2018 - 28. 11. 2028

Charakteristika programu

Doktorský studijní program je určen primárně pro absolventy magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika – jako třetí stupeň vzdělání navazující na Bc. a Mgr. studium, a dále pro absolventy z oblastí přírodních věd, farmacie, medicíny a příbuzných oborů. Jedna se o doktorské studium, které není dosud v ČR na jiné fakultě zavedeno (většinou jen Bc. či Mgr. stupeň).

Studijní předměty

 • Analýza látek ovlivňujících životní prostředí
 • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích
 • Elektroforetické metody v analýze biologicky aktivních látek
 • Hmotnostní spektrometrie v analýze biologicky aktivních látek
 • Metody úpravy biologického materiálu k analýze
 • Moderní trendy v analýze potravin
 • Moderní trendy v kapalinové chromatografii
 • Průtokové metody v analýze biologicky aktivních látek
 • Vývoj, optimalizace a validace bioanalytických  metod
 • Vybrané instrumentálně-analytické metody
 • Laboratorní hematologické metody
 • Metody toxikologické analýzy
 • SDZ - Bioanalytické metody

Studijní plány jsou u studentů doktorského studia koncipovány individuálně s ohledem na jejich pregraduální vzdělání a zaměření disertační práce. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia. Velký důraz je kladen na kvalitní experimentální práci a výstupy formou impaktovaných publikací ve vědeckých časopisech. Doktorská práce je zpravidla součástí vědecko-výzkumného programu školícího pracoviště.

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

 • Přehled vybraných instrumentálně-analytických metod v bioanalytické chemii
 • Problematika přípravy biologického materiálu k analýze
 • Využití chromatografických metod k analýze biologicky aktivních látek
 • Využití elektroforetických metod k analýze biologicky aktivních látek
 • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích a validace bioanalytických metod
 • Problematika bioanalytického hodnocení metabolitů biologicky aktivních látek
 • Moderní postupy v hodnocení hematologických parametrů

Oborová rada

Předseda

 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Členové

 • prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
 • doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
 • doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
 • prof. RNDr. Roman Kanďár, Ph.D.
 • doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
 • doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 
 • prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D.
 • RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních praci

 • doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS