Doktorské studium

Absolvent vysokoškolského studia studijních programů Farmacie, Zdravotnická bioanalytika nebo příbuzného studijního programu se může ucházet o přijetí do tříleté/čtyřleté prezenční formy doktorského studia nebo obvykle pětileté kombinované formy doktorského studia, které končí vypracováním disertační práce.

Studijní programy

Akreditační komise vlády ČR a MŠMT ČR schválily na Farmaceutické fakultě UK následující studijní programy, v nichž je možno získat akademicko-vědecký titul doktor (Ph.D.):

Nové

Přijímací řízení pro doktorské studium
Informace o otevíraných studijních oborech, tématech disertačních prací a přehled údajů potřebných k podání přihlášky.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS