Doktorské studium

Kontakt

Doktorské studium organizačně zajišťuje Vědecké oddělení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro doktorské studium

Témata disertačních prací
Přehled vyhlášených témat disertačních prací.

Absolvent vysokoškolského studia studijních programů Farmacie, Zdravotnická bioanalytika nebo příbuzného studijního programu se může ucházet o přijetí do tříleté/čtyřleté prezenční formy doktorského studia nebo obvykle pětileté kombinované formy doktorského studia, které končí vypracováním disertační práce.

Studijní programy

Akreditační komise vlády ČR a MŠMT ČR schválily na FaF následující studijní programy, v nichž je možno získat akademicko-vědecký titul doktor (Ph.D.):

Přijímací řízení pro doktorské studium
Informace o otevíraných studijních oborech, tématech disertačních prací a přehled údajů potřebných k podání přihlášky.

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS