Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Dne 5. 6. 2018 vyhlásilo předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy volby do Akademického senátu UK pro funkční období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022.

Akademický senát FaF UK určil na svém zasedání dne 24. 9. 2018 konání těchto voleb na Farmaceutické fakultě UK v termínu:

13. – 14. listopadu 2018

Členy dílčí volební komise byli jmenováni:

   PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. - předseda dílčí volební komise

   RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.

   Mgr. Petr Matouš

Náhradníky členů dílčí volební komise byli jmenováni: Josef Kunrt a Kristýna Vlachová

Volby proběhnou 13. – 14. listopadu v místnosti S2155.

Vyplněné nominační návrhy odevzdájte do rukou předsedy dílčí volební komise dr. Červeného (Katedra farmakologie a toxikologie, místnost 2445) do 5. 11. 2018 do 15:30.

Návrhy na kandidáty může podat kterýkoli člen skupiny akademické obce (skupina tvořená studenty FaF UK; skupina tvořená akademickými pracovníky FaF UK), včetně kandidáta samotného.

 • Vyhlášení termínu voleb do AS UK
 • Harmonogram voleb (zveřejněno 4.10.2018)
 • Kandidátní listina (zveřejněno 6. 11. 2018)
 • Medailonky studentských kandidátů (zveřejněno 11. 11. 2018)
 • Výsledky (zveřejněno 16. 11. 2018

  Do AS UK pro volební období 1. 2. 2019 - 31. 1. 2022 byli zvoleni: 

  Skupina akademických pracovníků FaF:

  doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. – 45 platných hlasů.
  ing. Vladimír Kubíček, CSc. – 44 platných hlasů

  Skupina studentů FaF:
  Eliška Voříšková – 73 platných hlasů
  Tomáš Jan – 54 platných hlasů

  Náhradníkem ve skupině studentů je:
  Bc. Ondřej Keresteš – 42 platných hlasů
   
 • Zápis (zveřejněno 16. 11. 2018)

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS