Doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Dne 13. června 2022 vyhlásilo předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy doplňovací volby na uvolněné místo zástupce z řad akademických pracovníků za FaF UK.

Akademický senát FaF UK určil na svém zasedání dne 22. června 2022 konání doplňovacích voleb do AS UK na Farmaceutické fakultě UK pro skupinu tvořenou studenty v termínu:

10. – 11. října 2022

Členy dílčí volební komise byli jmenováni:

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - předseda dílčí volební komise 

Anna Hanusová

Mgr. Marek Kerda

 

Volby proběhnou elektronicky 10. – 11. října 2022:

Vyplněné nominační návrhy odevzdájte předsedovi dílčí volební komise dr. Matoušovi (Katedra organické a bioorganické chemie, místnost 2120) do 3. října 2022 v listinné nebo elektronické formě.

Návrhy na kandidáty z řad studentů FaF může podat kterýkoli člen akademické obce Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, včetně kandidáta samotného.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS